Cyber risk is meestal uitgesloten op een aansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Ongetwijfeld verzekert u, waar mogelijk,  uw zakelijke  aansprakelijkheid met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven ( AVB ). Of de premie nou hoog of laag is, is niet relevant als die aansprakelijkheidsverzekering u niet biedt wat u er van verwacht.

Hieronder ziet u een standaard clausule uit de voorwaarden van een AVB.

U kunt hier zelf lezen dat het cyber risico meestal is uitgesloten. Maar u loopt dit risico wel en wellicht wilt u dit verzekeren.

3.22 Uitsluiting cyber-risico’s

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met zogenaamde cyber-risico’s waarbij via

een (communicatie)netwerk, zoals bijvoorbeeld internet, dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data,

infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van

hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, denial of services, verspreiden van computervirussen,

etc.

 

Echter, wij hebben voor u toch een aansprakelijkheidsverzekering ontdekt die het cyber risico wel dekt.

Hieronder de dekkings clausule:

De dekking
3.1 Omvang van de dekking
Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid:
a dat heeft plaatsgevonden tijdens de verzekeringsperiode, of
b dat heeft plaatsgevonden voor de verzekeringsperiode, mits verzekerde aantoont dat er op het moment van het handelen of nalaten (elders) een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was.
3.2 Claims made
Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraak voor de eerste maal tegen een verzekerde is ingesteld tijdens de verzekeringsperiode en tevens tijdens de verzekeringsperiode of binnen vier maanden na de einddatum van de verzekering bij verzekeraar is gemeld.

Ook deze verzekeraar hanteert de gebruikelijke uitsluitingen, waaronder boetes. Maar deze aansprakelijkheidsverzekeraar sluit het cyberrisico niet uit!

Dus als u cyber aansprakelijkheid wenst te verzekeren is deze verzekeraar een optie:

 

 

 

 

Nog meer informatie over de cyber risk polis:

 

 

-Wat verzekert de cyber crime verzekering?

-Wat verzekert de cyber risk verzekering niet?

Heb ik een cyber risk verzekering nodig?

Is een data lekken boete te verzekeren op een cyber risk verzekering?

Dekt een gewone verzekering cyber risk?

Preventie en de cyber risk verzekering

Wat verstaan verzekeraars onder cyber risk?

Wat is het cyber risico?

Heeft mijn bedrijf een cyber risk verzekering nodig?

Welke cyber risk verzekeraars zijn er?

-Wie is verzekerd op de cyber risk verzekering?

Wat kost een cyber risk verzekering?

Wat is het verschil in polisvoorwaarden cyber risk verzekering?

Wat is de beste cyber risk verzekering?

Wat is de goedkoopste cyber risk verzekering?

Wat is uitgesloten op de cyber risk verzekering?

-HDI zakelijk internet bankieren verzekering:

-Hiscox cyber risk verzekering:

-CNA Hardy cyber risk verzekering:

 

verzekering diefstal data