Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

 

In een tijd van verruiming van de aansprakelijkheidswetgeving, een steeds grotere claimbewustheid en hogere bedragen die aan schadelijdende partijen worden betaald, is een adequate aansprakelijkheidsverzekering onontbeerlijk.

 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet alleen dekking voor schade aan personen en zaken (bijvoorbeeld eigendommen van een patiënt) maar ook dekking voor vermogensschade. Dit laatste betekent schade waardoor de schadelijdende partij in zijn of haar inkomen wordt aangetast. Denkt u in dit verband aan (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

 

U wordt verzekerd in uw hoedanigheid als ANT tandarts en de daarbij behorende werkzaamheden. Tevens worden uw medewerkers(sters) gedurende de uitoefening van de werkzaamheden meeverzekerd. Het verzekerde bedrag is € 2.500.000,– als maximum per gebeurtenis.

 

Geijsel Kroon levert u maatwerk tegen een exclusieve ANT premie,

vanaf slechts 110 euro per jaar!

 

 

 

Aansprakelijkheidsverzekering tandarts / mondzorger aanvragen:

 

 

 

 

 nationale-nederlanden_d4ce22