Ongevallenverzekering

 

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste ongevallen niet in het verkeer, maar juist in en rond het huis plaatsvinden en tijdens het uitoefenen van sporten en recreatieve bezigheden. Een kleine oorzaak kan heel vaak leiden tot een groot gevolg. Vooral voor een tandarts geldt dat een aantal lichaamsfuncties (vinger, oog) essentieel zijn voor de beroepsuitoefening.

 

Om deze reden hechten wij grote waarde aan de specifiek voor ANT leden ontwikkelde ongevallenverzekering naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Onder een ongeval wordt verstaan een plotseling, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke gewelddadige inwerking op het lichaam, welke rechtstreeks en uitsluitend de oorzaak is van lichamelijk letsel hetgeen de dood of blijvende of tijdelijke invaliditeit tot gevolg heeft. Daarnaast wordt een aantal andere oorzaken gelijkgesteld aan het begrip ongeval zoals verdrinking, verstikking, bevriezing etc.

Als extra uitbreiding aan het begrip ongeval kunnen wij de gevolgen van een infectie daaraan toevoegen.

 

Verzekerd kan worden een bedrag bij overlijden en een bedrag bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. 

Voor de vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Gliedertaxe. U heeft de keuze uit een tweetal Gliedertaxes.

De meest gunstige Gliedertaxe houdt rekening met uw beroepsuitoefening. In deze Gliedertaxe wordt voor elke arm, hand en vingers een uitkering van 100% verleend bij geheel verlies of blijvende onbruikbaarheid.