Praktijkpakket-verzekering

 

Ook voor het verzekeren van allerhande risico’s in en om de praktijk kunt u nu volstaan met één verzekering! Dit praktijkpakket kan worden samengesteld uit de navolgende componenten:

 

1. Inventaris-/goederen 

Deze biedt een dekking voor uw praktijkinventaris en apparatuur tegen directe materiële schade op All Risks basis.

Voor de berekening van de verzekerde som kan gebruik worden gemaakt van de in Nederland unieke inventariswaardemeter. Op basis van een aantal vragen wordt de verzekerde som berekend. Zéér groot voordeel is de garantie tegen onderverzekering die wordt afgegeven.   

 

2. Bedrijfsschade

Voor uw praktijk is een dekking tegen bedrijfsschade een onmisbare voorziening.

Na een schade kan het immers wel even duren voor de omzet van uw praktijk weer op het oorspronkelijke peil is. Bij het bepalen van het verzekerde bedrag is het van belang te weten hoe lang de stagnatie zich kan voordoen. U kunt kiezen tussen een uitkeringstermijn van één-, anderhalf- of twee jaar waarbij u over de gekozen periode de brutowinst verzekert. Om de bruto winst te bepalen, brengt u de variabele kosten in mindering op de jaaromzet.

 

Als extra onder deze verzekering kunnen wij o.a. noemen:

–         Een All Risks dekking waarbij praktisch elke schadeoorzaak is gedekt;

–         Een 30% overdekkingsclausule.

 

3. Reconstructiekosten

Bij schade kan ook uw bedrijfsadministratie verloren gaan. U heeft dan niet voldoende aan uitsluitend een schadevergoeding voor uw (elektronische) patiëntenregistratie; u zult uw administratie moeten reconstrueren. Dit kan allerlei kosten met zich meebrengen zoals het huren van tijdelijke ruimte, het betalen van overwerk of het inschakelen van uitzendkrachten etc. 

Deze kosten kunt u verzekeren middels de reconstructiekostenverzekering op All Risks basis. Hierbij worden de kosten vergoed van het weer in dezelfde staat brengen van uw administratie, informatie, verdere gegevens en documentatie als die voor de schadegebeurtenis.

 

4. Gebouwen

Met een gebouwenverzekering heeft u voor uw praktijkpand dekking tegen directe materiële schade op All Risks basis inclusief een glasdekking.

 

5. Glas (indien de praktijk wordt gehuurd)

 

6. Electronica

Uw computer(s) en randapparatuur kunt u op All Risks condities verzekeren. Hierbij is tevens het zogenaamde eigen gebrek meeverzekerd (bijvoorbeeld kortsluiting).

 

De vele voordelen van het praktijkpakket zijn als volgt:

–      Voor alle verzekeringen geldt een All Risks dekking zodat u praktisch tegen elke

         schade bent verzekerd;

–      Garantie tegen onderverzekering voor uw inventaris;

–      De meest uitgebreide dekking van Nederland;

–      Glas is standaard meeverzekerd onder de gebouwenverzekering;

–      Niet dubbel verzekerd en geen hiaten in de dekking;

–      Alle verzekeringen overzichtelijk op één polis;

–      Géén kostentoeslag voor maand-, kwartaal-, of halfjaar betaling bij minimaal 3    

        verzekeringen;

–      Géén incasso-, en administratiekosten;

–      Extra premievoordeel als uw praktijk is voorzien van inbraak-preventieve

        maatregelen;