Rechtsbijstandverzekering inclusief incasso

 

 

Door gewijzigde maatschappelijke opvattingen en verandering van de mentaliteit is er sprake van een sterke groei van allerlei juridische conflicten. De kans dat dit u overkomt wordt alleen maar groter. Denkt u maar eens aan een arbeidsconflict met uw assistent(e), een patiënt die niet betaalt omdat diens verzekeringsmaatschappij de behandeling betwist. Of de aan u geleverde producten voldoen niet en de leverancier is een andere mening toegedaan.

 

Daarnaast kunt u in het verkeer schade lijden die op de schuldige verhaald moet worden of u raakt in conflict met het bedrijf dat uw woonhuis niet naar behoren heeft geschilderd. 

Kortom een scala van juridische conflicten waarin u kunt belanden en waarvoor een simpele en voordelige verzekeringsoplossing bestaat waarbij zowel uw medische beroepsuitoefening alsmede uw particuliere hoedanigheid (inclusief het eigendom/gebruik van auto’s) is verzekerd.  

 

ANT leden hebben recht op het Geijsel Kroon arrangement van de ARAG rechtsbijstandverzekering voor (para)medici.  
 
Dit biedt met een modulaire opbouw ruime dekking voor de meest voorkomende juridische conflicten, speciale aandacht voor dekking tuchtzaken, geen eigen risico en een uitstekende GRATIS incasso dekking.
 
Daarnaast kunt u uw particuliere rechtsbijstandverzekering hiermee combineren. U ontvangt dan nog 15 % korting op die premie.