Ziekteverzuimverzekering

 

Wij bieden u een collectieve ziekteverzuimverzekering die een totaaloplossing biedt. Niet alleen de loondoorbetaling voor het 1e en 2e jaar is verzekerd maar ook de reïntegratie van arbeidsongeschikt personeel. Ook  een een uitstekende arbodienst maakt deel uit van dit pakket. Voor het geheel ontvangt u één nota.

 

WGA eigen risico dragen

Wat houdt eigenrisicodragen precies in en is het interessant voor u om hiervoor te kiezen? Eigenrisicodragers betalen geen gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst. 

Wanneer u als werkgever verzekerd blijft bij het UWV, betaalt u aan het UWV een basispremie én een gedifferentieerde premie voor de WGA.
Daarnaast betaalt u een gedifferentieerde premie voor de WGA die afhankelijk is van het arbeidsongeschiktheidsrisico binnen uw eigen bedrijf en sterk kan fluctueren.

 

Verzekeraars hanteren vaak een veel lagere premie dan het UWV omdat zij het risico per bedrijf inschatten. Geijsel Kroon helpt u graag deze indicatieve premie inzichtelijk te krijgen.

 

Kiest u voor het eigenrisicodragerschap, dan hoeft u geen gedifferentieerde WGA-premie te betalen aan het UWV. Deze uitkeringsinstantie kan overigens ook in die situatie nog steeds zorg dragen voor de uitbetaling van de uitkering aan uw gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Het UWV declareert deze uitgaven vervolgens weer bij u terwijl u die declaratie op uw beurt weer doorspeelt aan de verzekeraar.