Acceptant

Personeelslid bij tussenpersoon, gevolmachtigde of verzekeraar, die de aangeboden  risico’s beoordeelt, de premie en voorwaarden vaststelt en de polis opmaak voorbereidt.

Reageren uitgeschakeld