Bedrijfsschade

Bedrijfsschade is het verlies aan brutowinst door een calamiteit.

De brutowinst is gelijk aan de omzet minus de variabele kosten. Die kosten vallen immers weg bij een bedrijfsstilstand.

Reageren uitgeschakeld