Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederfde brutowinst als gevolg van een gedekte gebeurtenis. Vaak is dat een brand inbraak of waterschade.

Tevens worden de kosten om de bedrijfsschade te minimaliseren gedekt. Denk daarbij aan de noodsupermarkt na een brand.

Er zíjn verschillende bedrijfsschadeverzekeringen, zoals de brandbedrijfsschade-, machinebreukbedrijfsschade- en transportbedrijfsschadeverzekering.

Reageren uitgeschakeld