Brandverzekering

Een brandverzekering dekt schade ten gevolge van brand en gelijkgestelde gevaren (blikseminslag, explosíe en – als optie – schade door de val van een vliegtuig, e.e.a. zelfs wanneer daarbij geen brand ontstaat).

 

Brandverzekeringen worden vaak gesloten op uitgebreide condities en zelfs op basis van dekking tegen alle van buiten komende onheilen ten opzichte van het te verzekeren goed.

 

Reageren uitgeschakeld