Eigen risico

Het deel van de schade dat de verzekerde zelf draagt.

Sommige is het verplicht, soms vrijwillig tegen premiekorting.

 

Hieronder als voorbeeld de clausule eigen risico van de brandverzekering van ASR:

ERF – Eigen risico

Voor iedere schade, met uitzondering van schaden door brand, blikseminslag of ontploffing, is een eigen risico van toepassing van € 1.000,00.

Als er meer dekkingen op de schade betrokken zijn, wordt dit eigen risico slechts één keer ingehouden.

Voor schade door aanrijding/aanvaring en voor schade aan gebouwen veroorzaakt door storm, sneeuwdruk en/of door inslag van hagel tijdens storm, blijft het eigen risico zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van toepassing.

 

 

Reageren uitgeschakeld