Inbraakbeveiliging

De maatregelen waardoor inbreken moeilijker wordt (beter hang- en sluitwerk, detectieapparatuur, goed sleutelbeheer e.d.).

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen bouwkundige en organisatorische maatregelen.

In de VRKI tabel kan men aflezen welke eisen aan welke risico’s worden gesteld.

 

Reageren uitgeschakeld