Inductie

Overspanning in het elektriciteitsnet, al of niet veroorzaakt door blikseminslag.

Bij brandverzekeringen uitsluitend gedekt indien sporen van blikseminslag in of aan het object waarin de apparatuur of installaties aanwezig zijn, worden aangetroffen, tenzij hiervoor een extra dekking is afgesproken.

Reageren uitgeschakeld