Inventaris

Alle roerende zaken die de verzekeringnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met uitzondering van inboedel en goederen (grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking, emballage, reinigingsmiddelen en brandstoffen).

Reageren uitgeschakeld