Ongeval

Een ongeval is een ‘plotseling van buitenaf komend, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, op diens lichaam inwerkend geweld dat letsel of de dood als gevolg heeft’.
Voorbeelden zijn: verdrinking,  bevriezing, besmetting, vergiftiging.

Het verschilt per verzekering en per verzekeraar welke ongevallen gedekt worden. De verzekerde kan kiezen uit verschillende dekkingsrubrieken; overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke ongeschiktheid, geneeskundige kosten

.

Reageren uitgeschakeld