Onrechtmatige daad

Een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht (onrechtmatige daad in strijd met de wet) of met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt (onrechtmatige daad in strijd met de goede zeden) , een en ander behoudens een rechtvaardigingsgrond, aldus artikel 6:162 BW. Wanneer iemand ten opzichte van een ander een onrechtmatige daad pleegt is hij in beginsel verplicht om de schade, die hieruit voor de ander voortvloeit, te vergoeden. Als rechtvaardigingsgronden, waarmee de dader van de onrechtmatige daad zich kan vrijpleiten, zijn te beschouwen: overmacht, noodweer, wettelijk voorschrift en ambtelijk bevel.

 

Reageren uitgeschakeld