Opzet

artikel 7.952 BW; De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzekerde die de schade met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.

Opzet is willens en wetens. Men spreekt van bedoeling, het tegenovergestelde is dan per ongeluk. Het resultaat wordt geoogd. Je doet het expres.

 

Reageren uitgeschakeld