Overmacht

Overmacht is van toepassing bij een schade of tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de schadeveroorzaker omdat die niet is te wijten aan zijn schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Denk bijvoorbeeld aan het inslaan van een ruit om een mensenleven te redden.

Reageren uitgeschakeld