Polisblad

Samen met clausules en voorwaarden vormt het polisblad de polis. Hier staan de specifieke gegevens vermeld die voor deze verzekering gelden, zoals polisnummer, de gegevens betreffende de verzekeringnemer en verzekerde, aanvangsdatum en einde van de verzekering, omschrijving van het risico, verzekerde bedrag, eigen risico en welke verzekeringsvoorwaarden en clausules van toepassing zijn.

Reageren uitgeschakeld