Polisvoorwaarden

Onderdeel van de verzekeringspolis waarin zijn opgenomen:

 

-Definities van gebruikte begrippen

-Omschrijving van wat tegen welke gevaren verzekerd is, eventueel op de verzekering toepasselijke uitsluitingen

-Beschrijving van de wijze van schaderegeling en een aantal bepalingen die de uitvoering van de overeenkomst regelen (bijvoorbeeld premiebetaling, opzegging e.d.).

– Welke voorwaarden en clausules zijn van toepassing

Reageren uitgeschakeld