Reisverzekering

Een verzekering die de verzekerde dekking biedt tegen een aantal uiteenlopende risico’s die samenhangen met een reis en het verblijf op de tijdelijke plaats van bestemming’ Verzekerd kunnen worden de risico’s van ongevallen, medische kosten (voor zover er geen dekking is krachtens de zorgverzekering), transportkosten van het stoffelijk overschot bij overlijden van de verzekerde tijdens de reis, extra kosten wegens in de polis genoemde onvoorziene gebeurtenissen (waaronder overlijden van meeverzekerde gezinsleden, terug naar huis roeping wegens ernstig ongeval, ziekte of overlijden van niet meeverzekerde familieleden, noodzakelijk langer verblijf wegens natuurrampen), schade aan de bagage en, als optie, verlies van geld e.d.

De reisverzekering wordt soms afgesloten voor een specifieke reis, maar steeds vaker wordt ook een doorlopende reisverzekering gesloten, die alle reizen dekt gedurende de verzekeringstermijn. Sommige maatschappijen maken onderscheid tussen de vakantiereisverzekering en een zakenreisverzekering.

Reageren uitgeschakeld