Restitutie

Terugbetaling van te veel betaalde premie, waarop de verzekerde recht heeft wanneer de verzekering geheel of gedeeltelijk vervalt of nietig wordt, op voorwaarde dat  verzekerde te goeder trouw handelde en voor zover de verzekeraar geheel of gedeeltelijk geen risico heeft gelopen.

Reageren uitgeschakeld