Schade-expert

De schade-expert is een meestal door verzekeraar aangewezen deskundige, die de schade begroot.  De verzekerde kan ook een expert (de contra-expert) aanwijzen, die in meestal gevallen (o.m. bij brandverzekering) ook door de verzekeraar wordt betaald. Wanneer beide partijen een expert benoemen, benoemen ze vooraf een arbiter, die zo nodig een eindoordeel omtrent de hoogte van de schade velt.

Van het door de expert uitgevoerde onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade, wordt door de schade-expert een expertiserapport opgemaakt.

Reageren uitgeschakeld