Schadeverzekering

Een schadeverzekering, heeft tot doel een verzekerde, na een onzeker voorval door middel van een vergoeding schadeloos te stellen.

Er moet een directe relatie bestaan tussen de schadevergoeding en de door de verzekerde aantoonbare schade (indemniteitsbeginsel). Dit in tegenstelling tot de sommenverzekering, waarbij de verzekeraar uitkeert ongeacht de vraag of er (aantoonbaar) schade is geleden.

Reageren uitgeschakeld