Schuld

Er is sprake van schuld als het gedrag van degene die handelde (of heeft nagelaten te handelen) in strijd is met wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Met andere woorden, er is sprake van verwijtbaar gedrag.

Daarbij zijn gradaties mogelijk variërend van grove, aan opzet grenzende schuld tot lichte schuld, waarbij nauwelijks van enige verwijtbaarheid sprake is. In beginsel is alleen schade veroorzaakt door grove schuld van de verzekerde zelf uitgesloten van de verzekeringsdekking. Schade door grove schuld van anderen is wel verzekerd.

 

Bij de aansprakelijkheidsverzekering is de aanwezigheid van schuld (of toerekening)

van de verzekerde echter voorwaarde voor het ontslaan van een vergoedingsverplichting door de verzekeraar (ook hier is echter opzettelijk toegebrachte schade door de verzekerde zelf in principe uitgesloten).

Reageren uitgeschakeld