Solvabiliteit

Het benodigde vermogen om op lange termijn aan de verplichtingen te kunnen voldoen.  Daarbij wordt het feitelijk beoordeeld, meestal op basis van de balans, of een onderneming met de beschikbare middelen in de staat is de verplichtingen op de lange termen te voldoen.

Een levensverzekeraar die ten tijde van een rentestand van bijvoorbeeld 8 % spaarverzekeringen met een garantiekapitaal berekend op basis van bijvoorbeeld 4 % afgeeft en later wordt geconfronteerd met een rentestand op de kapitaalmarkt van nul procent pleegt een enorme aanslag op haar solvabiliteit.

Reageren uitgeschakeld