Uitsluiting

Een verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd in een polis waarin bepaalt wordt wat is gedekt en vooral ook wat niet is gedekt en wat van de dekking is uitgesloten.

Uitsluitingen kunnen betrekking hebben op schadeoorzaken, maar ook op omstandigheden waaronder die zich voor kunnen doen en personen die erbij betrokken kunnen zijn, of op onderdelen van de verzekerde objecten of belangen waarvoor de verzekeraar geen dekking biedt.

 

Reageren uitgeschakeld