Verzekeringnemer

De contractant met de verzekeraar. Degene die de verzekeringsovereenkomst aangaat en op wie de plicht rust de uit de verzekeringsovereenkomst overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen. Dit hoeft zeker niet altijd de verzekerde te betreffen. Denk daarbij aan het verschil tussen de werkgever (verzekeringnemer) en de werknemer (verzekerde).

Reageren uitgeschakeld