Volmacht

Een verzekeringsmaatschappij kan aan een natuurlijk- of rechtspersoon werkzaamheden uitbesteden door het vertrekken van een volmacht.

De gevolmachtigde agent moet de afspraken met de verzekeraars (volmachtgever) nakomen maar mag de verzekeraar voor haar bindend vertegenwoordigen.

 

Reageren uitgeschakeld