Achteruitsparen Gepubliceerd: 11 september 2021

 

 

U spaart achteruit als uw vermogen minder oplevert dan de inflatie. Bij een inflatie van 1% en een rentevergoeding van 0% spaart u dus 1 % achteruit. Als u dan aan de Belastingdienst ook nog 0,6% per jaar moet betalen omdat u € 50.000,= boven uw drempelbedrag spaart, dan spaart u jaarlijks 1,6% achteruit.

Over dat geld heeft u dan natuurlijk al inkomstenbelasting betaald. Inkomstenbelasting betaalt u over uw inkomen. Achteruitsparen doet u door onder andere de fiscale vermogensrendementsheffing over uw vermogen.

 

 

 

 

De Belastingdienst veronderstelt dat mensen met een groter vermogen ook een hoger rendement weten te maken. Ik weet uit de praktijk dat dat lang niet altijd het geval is. Veel vermogen is uit een nalatenschap afkomstig. De bezitters hiervan weten vaak geen betere oplossing dan dit vermogen op een spaarrekening bij de grotere banken te parkeren. Zij krijgen momenteel geen rente maar betalen vaak 0,5% negatieve rente over hun spaartegoed. Zij sparen dan zelfs nog een half procent meer achteruit.

Bovendien veronderstelt de Belastingdienst dat spaarders met een wat groter vermogen ongeveer 5% rendement per jaar maken. Over dat fictieve rendement betalen zij dan 31% belasting.

Veel belastingbetalers pikken dit niet en dienen een bezwaarschrift in en met wisselend succes. Er lopen momenteel verschillende procedures en de overheid begrijpt zelf ook wel dat dit systeem in de huidige vorm niet langer houdbaar is.

Het kan geen kwaad om formeel bezwaar te maken op uw heffing in box 3. Dan hoort u in ieder geval bij de groep die kenbaar heeft gemaakt dat zij het met deze heffing niet eens is.