Assurantiebelasting moet terug naar 7% Gepubliceerd: 13 september 2016

 

In 2012 is de assurantiebelasting als tijdelijke crisismaatregel van 7 naar 9% verhoogd. Het percentage 7% is ooit zo vastgesteld omdat assurantiebelasting niet verrekenbaar is met btw. In 2013 is deze belasting ‘tijdelijk’ meer dan verdubbeld naar 21%. en daarmee gelijk getrokken met het btw tarief. Het is de hoogste tijd dat deze maatregel wordt teruggedraaid of dat de assurantiebelasting verrekenbaar wordt met ontvangen btw.

 

Sinds 2013 incasseert de Nederlandse Staat jaarlijks ruim 2 miljard assurantiebelasting. Het MKB betaalt ruim 90% hiervan en particuliere huishoudens betalen samen jaarlijks ongeveer de resterende 200 miljoen euro assurantiebelasting. Een Nederlands huishouden betaalt gemiddeld ongeveer 100 euro assurantiebelasting per jaar.

 

Assurantiebelasting wordt niet over alle verzekeringen geheven. Mens gerelateerde verzekeringen (Levens-, – AOV– , zorgverzekeringen etc.) en internationale transport gerelateerde verzekeringen zijn vrijgesteld.

 

Nu de crisis voorbij is, maar de economie toch moeite heeft om op gang te komen, is verlaging van de assurantiebelasting bij uitstek een middel om het geld weer te laten rollen. Het Nederlandse MKB heeft deze pijnlijke maatregel midden in de crisis moeten slikken. De maatregel was tijdelijk, dus kan en moet nu weer worden teruggedraaid. Een goed alternatief kan zijn om de betaalde assurantiebelasting voortaan te laten verrekenen met de ontvangen btw. Dit kost de schatkist minder geld, maar is wel veel eerlijker dan de huidige systematiek.