Eigen Beheer Pensioen afgeschaft

Op 7 maart jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer eindelijk aangenomen zodat de ingangsdatum 1 april 2017 wordt met een overgangstermijn tot 1 juli. Vanaf dit datum die datum is de besloten vennootschap (BV) geen toegelaten pensioenuitvoerder meer en mag een DGA dus  geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen.  De eigen beheer pensioenregeling moet uiterlijk 1 juli 2017 premievrij zijn gemaakt.

 

 

De bestaande regels omtrent waardering van de pensioenaanspraken in de jaarrekening blijven onverkort bestaan. Dit geldt ook voor ‘dividendklem’ en het verschil in waardering tussen de fiscale en de commerciële waarde.

 

De DGA kan straks de commerciële waarde afstempelen naar de fiscale waarde.

 

 

Er zijn dan twee opties: het omzetten van de pensioenverplichting in een oudedagsverplichting of het afkopen van de pensioenverplichting. Bij afkoop krijgt de DGA tijdelijk een belastingkorting zonder revisierente.

 

Omzetten naar een spaarvariant op de balans heeft het nadeel dat de accountantskosten gewoon doorlopen. De fiscale waarde blijft namelijk op de balans en moet jaarlijks tot de AOW leeftijd worden opgerend met het gemiddelde  u-rendement van het voorgaande jaar. Daarna moet deze reserve in 20 jaar worden uitgekeerd.

 

Omdat het nogal wat kritiek van deskundigen uit het werkveld was heeft Staatssecretaris Wiebes een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  1. De ingangsdatum van 1 januari naar 1 april verschoven waardoor de overgangstermijn ook is verschoven naar 1 juli. DGA’s kunnen dus nog pensioen in eigen beheer opbouwen tot 1 april 2017. Het overhalen van een verzekerd kapitaal van de eigen BV kan nog tot 1 juli 2017.
  2. DGA’s met “extern” eigen beheer voeren en de pensioenverplichting afkopen, mogen onder voorwaarden de toekomstige indexatielasten ineens ten laste van de winst worden gebracht. Als zij voor omzetting in een oudedagsreserve kiezen, mogen zij de toekomstige indexaties in jaarlijkse termijnen (tot 87 jaar) ten laste van de winst brengen. Maar als deze DGA met extern eigen beheer de pensioenverplichting premievrij laat staan mag hij toekomstige verplichtingen niet indexeren

Bron FFP