Elektrische step is onverzekerd risico Gepubliceerd: 11 november 2019

Gebruikers van de steeds populairder wordende elektrische step nemen een onverantwoord risico. Er gebeuren erg veel ongelukken en zij zijn niet verzekerd.

Maar voor welke voertuigen gelden dan welke regels?

(wat is een motorrijtuig en is er verzekeringsplicht?)

 

De openbare weg wordt overspoeld met al dan niet gemotoriseerde steps, fietsen, bakfietsen, Stints, skateboards, golfkarretjes, Biro’s, scootmobiels en noem maar op. Mag je daar nou mee de weg op of niet? Heb je dan een rijbewijs nodig? En een verzekering? En moet je dan een helm op?

Laten we bij het begin beginnen. Wat is een motorrijtuig en wat niet?

De Wegenverkeerswet is duidelijk

Artikel 1, onder 1, lid c van de Wegenverkeerswet 1994:

Motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning;

Vrij vertaald is dus alles wat zichzelf, anders dan over de rails kan voortbewegen een motorrijtuig. Behalve elektrische fietsen.

En moet je dit motorrijtuig dan verzekeren? Dat regelt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Nederland zou Nederland niet zijn als in deze wet de definitie van een motorrijtuig niet bijna het zelfde maar toch net even een beetje anders zou zijn.

Voor de toepassing van de WAM wordt verstaan onder motorrijtuigen:

Alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;

Maar ben je dan niet al verzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) ?

In de voorwaarden van een AVP wordt schade door of met motorrijtuigen standaard uitgesloten maar daarop is dan weer een uitzondering voor hele lichte motorrijtuigen en speelgoed, zie hieronder de AVP voorwaarden van NN:

 

Heeft u (of een medeverzekerde) schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig? Dan bent u hiervoor niet verzekerd als:

  1. het gaat om een motorrijtuig zoals omschreven in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM); en
  2. u of uw medeverzekerde het motorrijtuig bezit, houdt, bestuurt of gebruikt, of hierover de feitelijke macht uitoefent.

U bent wel verzekerd voor:

  1. schade die u (of een medeverzekerde) heeft veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig;
  2. schade die is veroorzaakt door huispersoneel van uzelf en/of van degene met wie u in gezinsverband samenwoont. Het gaat hierbij alleen om schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig waarvan uw personeelslid de enige houder of bezitter is;
  3. schade die is veroorzaakt met of door:
  • een elektrische maaimachine of soortgelijk gebruiksvoorwerp;
  • kinderspeelgoed;
  • een op afstand bedienbare modelauto;
  • een aanhangwagen die is voorzien van een mover, maar alleen als deze schade buiten het verkeer is ontstaan.

Voor al deze voertuigen geldt, dat u alleen verzekerd bent als zij niet harder kunnen rijden dan 16 km per uur;

  1. schade die is veroorzaakt met of door een elektrische fiets;

 

Om met de laatste en het meest voorkomende te beginnen. De elektrische fiets is een fiets met een accu waarvan de snelheid op 25 kilometer per uur is gemaximeerd. Het is dus wel een motorrijtuig, maar valt niet onder de WAM verzekeringsplicht en is wel op de AVP verzekerd. Maar een speed pedelec (de kan dus sneller dan 25 kilometer per uur, heeft helm-, kenteken- en verzekeringsplicht en mag niet meer op het verplichte fietspad rijden. De speed pedelec moet de bromfiets regels volgen.

Kort door de bocht moet alles dat speelgoed, grasmaaiers of e-bikes overstijgt verzekerd worden.  Een enorm grijs gebied dus.  De steeds polulairder wordende elektrische step is dus een motorrijtuig dat volgens de WAM verzekerd moet zijn. Dit is geen speelgoed dus ook niet gedekt op de AVP.

Elektrische steppers op de openbare weg nemen dus een enorm risico dat zij onverzekerd schade veroorzaken.

Wilfred Mooij ffp

 

Het verbond van Verzekeraars heeft een handige tabel samengesteld waarin per vervoerscategorie uiteengezet wordt of het verzekerings- en kentekenplichtig is of niet.

Is dit een motorrijtuig of niet?