Gaat Yarden failliet of niet? Gepubliceerd: 16 mei 2019

Miljoenen Nederlanders hebben een uitvaartverzekering, vaak om hun nabestaanden niet op te zadelen met kosten na hun overlijden. Voor de zekerheid…………of toch niet? Want gaat Yarden nou failliet, of niet? Ik denk toch van niet.

Verzekeraars Dela, Ardanta en Monuta beheersen met ruim 5 miljoen verzekerden de uitvaartmarkt, direct gevolgd door Yarden met bijna 1 miljoen verzekerden.

Omdat De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht houdt op de balans van de verzekeraars lijkt het onwaarschijnlijk dat bovenstaande verzekeraars nu of later niet in staat zijn om hun toezeggingen aan de verzekerden bij een overlijden na te komen. Met uitzondering van Yarden lijken de verzekeraars hun balans op orde te hebben en kunnen vermoedelijk  aan hun toekomstige verplichtingen voldoen.

De uitvaartverzekeraars hebben natura uitvaartverzekeringen verkocht waarbij na een overlijden een aantal vooraf beschreven handelingen is verzekerd. Denk aan het begeleiden van de uitvaart; wettelijke- en administratieve formaliteiten, grafkist, grafkosten, crematiekosten, grafsteen, transport- verzorging- opbaring- overledene, kaarten, advertentie, bloemen, volgauto’s, de uitvaartdienst en hapjes en drankjes rondom de uitvaart. Bij elkaar kost dit al snel zo’n 7.000 euro.

Stel dat je dit bij een uitvaartverzekeraar verzekert (dat is dan een naturaverzekering) en statistisch overlijd je over, laten we zeggen, 20 jaar, dan moet de verzekeraar er voor zorgen dat zij over 20 jaar voor jouw uitvaart 7.000 euro in kas heeft. Liefst nog meer. Als dat zo is, dan is de dekkingsgraad 100%. Kort door de bocht moet een uitvaartverzekeraar die voor een miljoen mensen gemiddeld over 20 jaar 7.000 euro per persoon moet betalen de contante waarde van 7 miljard (7.000 x 1 miljoen over 20 jaar) euro op de plank hebben liggen.

De jaarrekening van Yarden 2018 vermeldt hier op pagina 40 het volgende over:

‘Het eigen vermogen volgens de boekwaardebalans bedraagt  – € 14,5 mln. Dit eigen vermogen is volgens de Solvency II balans, naar maatstaf van de marktwaarde, € 60 mln. Het solvabiliteits-kapitaalvereiste bedraagt € 230 mln. De SCR-ratio wordt verkregen door het marktwaarde eigen vermogen te delen op de SCR en bedraagt 26%.’

De meeste verzekeraars hebben een goede SCR-ratio, maar Yarden duidelijk niet. Onlangs werd bekend dat Yarden slechts een dekkingsgraad van ongeveer 26% heeft. Maar volgens Yarden is er nog voldoende geld in kas om op korte termijn alle verplichtingen na te komen. Maar daar zal de dekkingsgraad niet door verbeteren.

Er is verschil tussen de liquiditeit en de solvabiliteit van een verzekeraar. Bij de liquiditeit beoordelen we hoeveel er nog in kas is, kunnen de rekeningen op korte termijn worden betaald? Bij solvabiliteit zetten we de verplichtingen op lange termijn af tegen de beschikbare middelen op lange termijn. De eigenaar van een kasteel zonder hypotheek kan bijvoorbeeld hartstikke miljonair zijn maar toch geen geld hebben om brood te kopen. Hij is dan wel solvabel, maar niet liquide. Het mag duidelijk zijn dat geld uitgeven dat je eigenlijk niet bezit je positie (dus ook die van de Yarden polishouders) zowel op korte termijn als op lange termijn uitholt.

Zeker weten doe ik het niet, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat Yarden failliet gaat. Dat beschadigt de naam van het verzekeringsbedrijf dan weer zodanig dat er geen winnaars zijn. Toezichthouder DNB werkt momenteel ongetwijfeld keihard achter de schermen om een drama voor de polishouders te voorkomen.

 

 

De volgende scenario’s zijn ongeveer denkbaar:

-De natura verzekeringen worden alsnog omgezet naar sommenverzekeringen. Dan krijgen polishouders geen verrichtingen meer maar een (lager) geldbedrag bij overlijden.

-De verzekerde bedragen bij de sommenverzekeringen worden verlaagd

-Polishouders moeten bijstorten

-Yarden wordt overgenomen (maar niemand wil dit onder de huidige omstandigheden kopen

-Andere verzekeraars redden (vrijwillig) Yarden

-De Nederlandse staat onteigent Yarden en komt wellicht alsnog de verplichtingen na.

-Yarden gaat toch failliet

 

Maar wat moet je nou doen als je een uitvaartpolis van Yarden of één van de dochtermaatschappijen hebt?

Ik denk dat het altijd verstandig is om periodiek de verzekeringen even na te lopen en zelf of met een goede adviseur even naar de  Yarden-voorwaarden te kijken. Yarden blijkt namelijk een keurige afkoopregeling te hebben voor verzekerden die jarenlang trouw premie hebben betaald. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij maar liefst 80% van hun inleg opeisen en dat kan gelet op de dekkingsgraad achteraf weleens een verstandige beslissing blijken te zijn. Onlangs hebben wij de relaties van Geijsel Kroon geïnformeerd over mogelijkheid van het afkopen van de Yarden polis om in individuele gevallen de schade te beperken.

 

Ik sluit af met de helaas dubbelzinnige tekst op de homepage van Yarden:

 

‘Verzeker u van een goed afscheid’

 

Update 2 juli 2019:

Vandaag ontvangen 380.000 van de 1.4 miljoen Yarden naturaverzekering polishouders een brief waarin Yarden aankondigt dat zij ter voorkoming van een faillissement op last van de Nederlandsche Bank de poliswaarde moet bevriezen. Dit betekent feitelijk dat deze polishouders steeds meer moeten bijbetalen bij een eventuele uitvaart.

Vanuit Geijsel Kroon wijzen wij nogmaals op de optie van Yarden polishouders om de polis af te kopen, in het gunstigste geval tegen 80% van de betaalde premies. Dit is geen oproep om massaal af te kopen, maar een optie die gewoon in de polisvoorwaarden van Yarden staat.

 

Update 29 oktober 2019:

 

Zojuist is bekend geworden dat uitvaartverzekeraar Dela zonder noemenswaardige koopsom de uitvaartverzekeraar Yarden overneemt. Dela zal het eigen vermogen van Yarden met een aanzienlijk bedrag versterken waarmee de belangen van de polishouders van Yarden veilig lijken te zijn gesteld, Eind goed, al goed.

 

Wilfred Mooij ffp