Horeca onverzekerd tijdens de jaarwisseling? Gepubliceerd: 1 november 2019

De verzekeringen van duizenden horeca bedrijven zijn door verzekeraars per 1 januari -al dan niet pro forma- opgezegd en die bedrijven dreigen daardoor onverzekerd het nieuwe jaar in te gaan.

Gebaseerd op slechte ervaringen, verbeterde automatisering, recente risico inspecties en jarenlange verliezen op zakelijke verzekeringen en dan met name de horeca risico’s zeggen schadeverzekeraars massaal de brandverzekeringen van horecapanden op. Adviseurs trachten uiteraard deze risico’s elders onder te brengen, maar die worden dan of simpelweg niet geaccepteerd of tegen een 10-voudige premie. Verzekeringspremies kunnen dan stijgen van 0,1% naar 1 % van de herbouwwaarde.

Oorzaak

In het verleden hebben verzekeraars, gedreven door ‘premiehonger’, horecarisico’s verzekerd tegen verlieslijdende premies van bijvoorbeeld 1 promille. Daarnaast hanteerden zij nauwelijks clausules waarmee de risico’s voor de verzekeraar beheersbaar werd gehouden. Gebruikelijke clausules zijn bijvoorbeeld clausules waarin wordt vereist dat het afval in afgesloten metalen containers meer dan 5 meter uit de gevel wordt opgeslagen, een fatsoenlijke alarm- en brandmeldinstallatie, een NEN gecertificeerde elektrische  installatie en dergelijke.

 

 

 

Door de combinatie van te lage premies en te zachte voorwaarden zien verzekeraars zich nu geconfronteerd met jarenlange verliezen en dat wordt nu pijnlijk zichtbaar. De Nederlandsche Bank verlangt ook dat verzekeraars beter zicht krijgen op de individuele risico’s die zij in de boeken hebben. Verder zijn er nogal wat fusies en overnames geweest. De overnemende partij wil weten wat deze heeft gekocht dus laat de brandrisico’s massaal inspecteren. ASR nam onlangs Generali over, NN kocht Delta Lloyd en neemt nu Vivat over.

Tijdens deze inspecties stuiten de verzekeraars niet zelden op polystyreen. Dit piepschuim is in het verleden vaak als goedkoop isolatiemateriaal aangebracht, maar werkt brand versnellend in plaats van brandvertragend. Verzekeraars willen dit uiteraard niet verzekeren, maar hebben hier in het verleden geen aandacht aan besteed. Nu dus wel.

Gevolg

In de huidige hoogconjunctuur kunnen verzekeraars hogere premies vragen en zich harder opstellen jegens het MKB. Er wordt immers meer geld verdiend. Verzekeraars zijn commerciële partijen die naar winstmaximalisatie streven en daar hoort verliesbeperking bij. Hoewel zij massaal adverteren dat zij ethisch ondernemen laten zij collectief het MKB als een baksteen vallen. Trouw betalende horeca ondernemers die nog nooit iets hebben geclaimd zien zich geconfronteerd met de opzegging van de verzekering per 1 januari aanstaande. De verzekeraar, nota bene soms eigendom van de Nederlandse Staat, wil het risico ook niet tegen een hogere premie in de boeken houden. De jarenlange trouwe klant wordt keihard de deur gewezen.

In een normaal functionerende markt is dit geen probleem en worden dergelijke risico’s soepel bij een andere verzekeraar, al dan niet via de Assurantiebeurs ondergebracht. Maar anno 2019 lijkt dit schier onmogelijk. Verzekeraars voelen zich kennelijk niet moreel verplicht om een jarenlange relatie loyaal tegemoet te treden. Maar die zelfde verzekeraars proberen met miljoenen verslindende reclamecampagnes wel een andere indruk te wekken.

 

brandverzekering horeca

Practice what you preach

De solidariteit in de verzekeringsbranche lijkt te zijn verdampt. Enerzijds rollen de verzekeraars over elkaar heen om online de scherpste premies te bieden en te koketteren met hun maatschappelijke betrokkenheid. Anderzijds weigeren zij hun maatschappelijke plicht te nemen en ook de wat moeilijkere risico’s te verzekeren. Winstmaximalisatie lijkt hieraan ten grondslag te liggen. Het wordt hoog tijd dat deze dubbele moraal op de politieke agenda komt en dat verzekeraars echt ethisch gaan ondernemen en niet alleen in woord maar nu ook eens in daad zich maatschappelijk betrokken tonen.

Het is namelijk niet wat je zegt, maar wat je doet.

Wilfred Mooij ffp

Geijsel Kroon