Is de leverancier van kunstgrasveld aansprakelijk? Gepubliceerd: 21 oktober 2016

 

Momenteel wordt van de bestuurders van sportverenigingen verwacht dat zij wijze besluiten nemen met mogelijk verregaande consequenties aangaande de gezondheid van de vooral jeugdige leden. Bij een onjuiste beslissing of erger nog bij nalatigheid, lopen zij als bestuurder zelf het risico aansprakelijk te worden gesteld.

 

De bestuurders worden geconfronteerd met informatie uit diverse bronnen. Kunstgrasvelden die met rubbergranulaat bestrooid zijn worden in verband gebracht met het ontstaan van ernstige ziekten. Rubbergranulaat is afkomstig van gebruikte autobanden en bevat mogelijk te hoge concentraties PAK’s en nitrosaminen.

 

Europese richtlijnen en daarvan afgeleid het Burgerlijk Wetboek bepalen dat een producent en/of leverancier aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door een gebrekkig product. Een benadeelde zal de claim vermoedelijk richten aan de leverancier van het veld of direct aan de leverancier van de korrels. Of aan beiden. Omdat hier sprake is van zogenaamde risicoaansprakelijkheid is de schuldvraag in deze niet aan de orde. De benadeelde moet wel de schade, het gebrek evenals het causale verband tussen de schade en het gebrek aantonen.

 

Bij de granulaatkorrels zal het gebrek vermoedelijk vrij eenvoudig aan te tonen zijn. Doch het verband tussen het gebrek en de vermeende schade ligt wel wat gecompliceerder. Als dit lukt zal de geclaimde schade in de vele miljoenen lopen.

 

Vrijwel ieder bedrijf heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om het bedrijf te beschermen tegen claims van buitenaf. In tegenstelling tot andere verzekeringen is vermeende aansprakelijkheid juist een vereiste voor de dekking. Echter aansprakelijkheid voor geleverde producten is standaard uitgesloten, maar kan op uitdrukkelijk verzoek meestal wel worden meeverzekerd.

 

Als de leveranciers van de kunstgrasvelden of de granulaatkorrels productaansprakelijkheid hebben meeverzekerd zal de verzekeraar zich tot het uiterste inspannen om namens de verzekerde aansprakelijkheid af te wijzen. De juridische kosten van verweer zijn dan ook (in het belang van de verzekeraar) meeverzekerd.

 

Een verzekeraar kan de claim van de verzekerde ook afwijzen omdat zij vindt dat de producent of leverancier niet aansprakelijk is, maar daarmee neemt de verzekeraar het risico dat haar klant uiteindelijk rechtens aansprakelijk blijkt te zijn en moet de verzekeraar alsnog deze aanzienlijke schade betalen. De kans op verweer is dan geweest, dus een verzekeraar zal niet snel voor deze strategie kiezen.

 

Wilfred Mooij

Geijsel Kroon