Kapitaalverzekering afkopen of niet? Gepubliceerd: 3 maart 2019

Miljoenen Nederlanders hebben een kapitaalverzekering in de la liggen. Soms een woekerpolis, soms niet. Wat is verjaardags-praat en wat is verstandig om te doen?

 

Een kapitaalverzekering is een polis met een spaardeel waarbij op de einddatum een geldbedrag beschikbaar komt als de verzekerde op dat moment nog in leven is. Dat kapitaal kan een vast bedrag zijn. Gebaseerd op de inleg, verminderd met kosten, met een rente van vaak 4 (!) % óf in de vorm van een beleggingspolis. Zo’n polis kan bestemd zijn voor bijvoorbeeld een pensioenaanvulling (lijfrente) of voor een netto bedrag (studie of hypotheek).

 

De premies voor een lijfrenteverzekering zijn in principe fiscaal aftrekbaar.

Indien de polis wordt uitgekeerd, moet er over de periodieke uitkeringen wel weer inkomstenbelasting worden betaald. Van de netto kapitaalverzekering zijn de premies niet aftrekbaar maar is de uitkering op de afgesproken einddatum belastingvrij.

Maar tijdens de looptijd tellen de meeste polissen niet mee voor uw vermogen in box 3.

Bent u er nog?

 

Vaak wordt de polis gecombineerd met een afgesproken bedrag bij voortijdig overlijden van de verzekerde. Wij noemen dit een gemengde verzekering.

Op zich is met het bovenstaande niets mis. Maar soms zijn de toegerekende kosten stiekem veel te hoog of wordt er een stijgend en niet marktconform bedrag gevraagd voor de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. Waarmee de spaarwaarde van de polis wordt uitgehold.

En daar is ie dan, de Woekerpolis.

 

Inmiddels hebben veel polishouders de kapitaalverzekering voortijdig beëindigd en de verzekeraar gevraagd de waarde af te kopen. Soms uit boosheid of frustratie, maar soms ook weloverwogen en na een zorgvuldige berekening. Zij voelen zich genaaid door de verzekeraar of door de adviseur. Maar bij een onbezonnen afkoop worden ze soms weer benadeeld en doen ze de verzekeraar waar ze boos op zijn juist een groot plezier.

 

Wat zien deze afkopers dan over het hoofd?

-Zij realiseren zich niet dat er een rekenrente van maar liefst 4% is afgesproken en dat zij de verzekeraar bevoordelen door daar vanaf te zien.

-Zij bladeren de polis niet even door en zien dus niet dat zij over bijvoorbeeld 4 jaar recht hebben op een garantie die bijna 2 x zo groot is als het bedrag waar ze nu voor afkopen.

-De verzekerde is niet gezond en binnenkort moet de verzekeraar wegens overlijden uitbetalen.

-De verzekerde is arbeidsongeschikt en in de polis staat dat er dan geen premie meer hoeft te worden betaald en dat de kapitaalopbouw gewoon premievrij doorgaat.

De afkoopwaarde komt na uitkering in box 3 en men kan vervolgens jarenlang vermogensrendementsheffing over het kapitaal betalen (ook een soort woekerpolis).

-Denk ook even aan de zogenaamde tijdsklem bij afkoop levensverzekering

 

Dus hou uw koppie en uw rekenmachientje er even bij voordat u een afkoopverzoek naar de verzekeraar stuurt. Of neem contact met ons op.

 

Wilfred Mooij ffp