Aanvragen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers TOZO corona gemeente Gepubliceerd: 25 maart 2020

Update 28 april  2020

 

Door de corona crisis getroffen ondernemers komen in aanmerking voor de:

TOGS

(Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

een directe tegemoetkoming van €4.000,= voor acute ondersteuning en een directe aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau die niet hoeft te worden terugbetaald.

Als de aanvraagtool TOGS het doet kunt u hier de

 

TOGS aanvragen:

 

Daarnaast komen gedupeerde ondernemers in aanmerking voor de

TOZO (of TORZO)

(Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

 

Dit is een inkomensaanvulling op bijstandsniveau waarbij het vermogen niet wordt getoetst zoals dat bij een normale bijstandsuitkering-aanvraag wel gebruikelijk is.

Op deze pagina staat (hieronder) een overzicht met snelkoppelingen per gemeente om de Tozo regeling snel aan te vragen.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo, of Torzo)

 

De Tozo wordt opengesteld voor ondernemers die door de corona crisis worden gedupeerd. Zij kunnen maximaal 3 maanden, van 1 maart tot 1 juni 2020, inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum krijgen en/of een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

 

De Tozo is bedoeld voor de volgende meerderjarige Nederlandse zelfstandigen (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) , die vóór 1 januari 2020 zijn gestart en voldoen aan het urencriterium, dus minimaal 1.225 uur per jaar werken in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. De inkomensondersteuning is maximaal € 1.500,31 netto per maand en is gebaseerd op het bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Tijdelijk worden de voorwaarden versoepeld en de inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. De lening voor bedrijfskapitaal wel.

 

Ondersteuning in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud kan worden aangevraagd in uw woongemeente (dat hoeft dus niet de vestigingsplaats te zijn) .

 

Deze tijdelijke Tozo (of Torzo) regeling houdt het volgende in:

• Geen toets op levensvatbaarheid van het bedrijf
• Binnen 4 weken wordt een voorschot voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
• De hoogte van de inkomensondersteuning hangt af van het inkomen en de huishoudsituatie en is maximaal € 1.503,31 per maand.
• De versnelde procedure geldt ook voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
• Er is geen vermogens- of partnertoets.
• De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet te worden terugbetaald.
• Het rentepercentage op de lening voor bedrijfskapitaal is lager dan bij de normale Bbz.

Tip:

Verzamel alvast de volgende documenten die bij de aanvraag moeten worden ingediend:
-Uittreksel KVK
-Kopie van je identificatiebewijs
-Bankafschriften