Particuliere beleggers massaal gedupeerd Gepubliceerd: 19 augustus 2016

Het volgende schandaal staat al weer klaar.

 

Particuliere risicomijdende beleggers worden weer massaal gedupeerd.

 

Obligaties lijken een veilige belegging. Maar een aandeel dat belegt in obligaties is bij een stijgende rente zeer risicovol. Wat is het verschil in risico tussen een obligatie en een obligatiebeleggingsfonds?

 

Een obligatie is een schuldbewijs en over die schuld wordt meestal rente vergoed. De schuldenaar kan een overheid of een bedrijf zijn. Daarmee bestaat het risico dat die schuldenaar zijn verplichtingen tot het betalen van rente of het aflossen van de lening niet nakomt. Dit risico beïnvloedt de koers van de obligatie op de beurs.

De afgesproken rente is ook van invloed op de koers van de obligatie. Als de obligatierente hoger is dan een vergelijkbare marktrente zal de koers van de obligatie stijgen. En als de marktrente stijgt, daalt het voordeel en daarmee de koers van de obligatie. Maar bij een obligatie is dat minder relevant omdat de schuld op de einddatum toch wordt afgelost. En daar zit dan ook het verschil met een obligatiebeleggingsfonds, want dat fonds heeft geen einddatum waarop de schulden worden afgelost. Het obligatiebeleggingsfonds is dan ook geen obligatie maar een aandeel. En ook dit aandeel is zeker niet zonder risico.

De impact van een stijgende rente op een obligatiebeleggingsfonds kan aanzienlijk zijn. Dit risico van een stijgende rente wordt ook groter naarmate er meer in lang- dan in kortlopende obligaties belegd wordt.

Met name particuliere beleggers zijn rond de eeuwwisseling massaal in aandelen gestapt omdat de aandelen jaar in jaar uit mooie rendementen lieten zien. Achteraf was dit het signaal dat de aandelenmarkt aan het pieken was en de gevolgen zijn duidelijk. Miljoenen polishouders zijn of voelen zich gedupeerd en velen van het zijn het beleggen helemaal beu.

Velen van hen kopen nu hun polis af en hevelen de waarde over naar een alternatief en dat is niet zelden een obligatiebeleggingsfonds. Wellicht wordt hen dan een historisch rendement op obligaties voorgespiegeld van de afgelopen 25 jaar. Nu is de kapitaalmarktrente is deze periode gedaald van ongeveer 10% naar ongeveer 0 %. Dat is erg gunstig voor de koersontwikkeling van obligatiebeleggingsfondsen. Maar geldt ook andersom. Bij een eventueel stijgende rente dalen de obligatiekoersen op de beurs en zullen deze fondsen (dit zijn aandelen die in obligaties beleggen) onvermijdelijk negatief renderen. Hoe langer de restduur van de gekochte obligaties, hoe groter de schade. Nu is dat voor een ervaren en deskundige belegger niet zo’n probleem. De miljoenen risicomijdende, reeds eerder gedupeerde polishouders lopen hier een enorm risico en zijn zich hier mogelijk niet van bewust.

Het volgende schandaal op de financiële markten bouwt zich langzaam op.

 

Wilfred Mooij ffp