Pensioen doorbeleggen Gepubliceerd: 4 mei 2016

 

Staatssecretaris J. Klijnsma en Kamerlid W.J.H. Lodders beantwoorden Kamervragen over het wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Dit voorstel verbetert het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten (premieregelingen). Straks kan pensioenkapitaal dat in het kader van een premieregeling is opgebouwd, in de uitkeringsfase (gedeeltelijk) risicodragend worden belegd. Dit doorbeleggen leidt mogelijk uiteindelijk tot een hoger pensioenresultaat en maakt pensioen minder afhankelijk van de lage rentestand op pensioendatum

 

Inwerkingtredingsdatum
Een variabele uitkering wordt mogelijk vanaf inwerkingtreding van de wet, naar verwachting 1 augustus 2016 en geldt niet met terugwerkende kracht.

 

Geen herkansing voor alle ingegane pensioenen
Het openbreken van lange termijnovereenkomsten zoals een ingegane pensioenuitkering is ongebruikelijk en onwenselijk. Dit is in strijd met de verzekeringssystematiek (vooraf risico’s inschatten). Een deelnemer moet er op kunnen vertrouwen dat een verzekeraar in goede en in slechte tijden haar garanties kan nakomen. Het is dan ook gebruik om lopende contracten bij wetswijzigingen te eerbiedigen.

 

Doorbeleggen met lijfrentes
Bij lijfrentes is het reeds mogelijk om door te beleggen in de uitkeringsperiode. Het is in de lijfrentesfeer mogelijk om een zogenoemde unit-linked lijfrente af te sluiten. Bij een dergelijke lijfrente is de hoogte van de uitkering niet voor de gehele uitkeringsperiode in geldeenheden vastgesteld. De termijnen van de lijfrente worden uitgedrukt in een vast aantal beleggingseenheden (units) per jaar. Hierdoor fluctueert de hoogte van de uitkering als gevolg van de beleggingsresultaten.

 

Wilfred Mooij ffp