Scheid op tijd Gepubliceerd: 28 juni 2019

Overweegt u te scheiden en verwacht u alimentatie te ontvangen, zet dat dan dit jaar nog in gang, maar verwacht u straks alimentatie te moeten betalen, geef uw partner dan een dikke knuffel en bijt even een half jaartje op uw lip. U kunt dan beter met een oliebol én een glas champagne in de hand de echtscheidingsaanvraag indienen.

De partneralimentatie wordt vanaf 1 januari 2020 namelijk behoorlijk versoberd.

 

 

Hoe was het geregeld?

Indien de scheiding vóór 1 juli 1994 is uitgesproken stopt de alimentatie na de afgesproken betalingstermijn tenzij die termijn door een rechterlijke uitspraak anders is vastgesteld.

 

Sinds 1 juli 1994 geldt als wettelijke alimentatietermijn maximaal twaalf jaar voor een huwelijk met kinderen of als het huwelijk zonder kinderen langer dan vijf jaar heeft geduurd, Maar als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd geldt de alimentatieverplichting voor maximaal de duur van het huwelijk.

 

Hoe wordt het vanaf 1 januari 2020?

Partneralimentatie wordt straks teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar tenzij;

de ontvangende partner binnen tien jaar recht krijgt op AOW en het huwelijk vijftien jaar of langer heeft geduurd

of

er kinderen jonger dan twaalf jaar zijn. Dan stopt de alimentatie als het jongste kind twaalf jaar wordt

of

als de alimentatieontvanger nu 50 jaar of ouder is en tenminste vijftien gehuwd was. Dan wordt de alimentatie maximaal 10 jaar. (Dit is een zevenjarige overgangsregeling)

of

als de rechter op grond van de hardheidsclausule in de wet alsnog anders beslist.

 

Denk er nog maar eens even goed (samen) over na…………

Wilfred Mooij ffp