Van tijdelijke naar eeuwigdurende erfpacht Gepubliceerd: 14 augustus 2019

Amsterdammers kunnen overstappen van tijdelijke naar eeuwigdurende erfpacht, althans als ze ooit antwoord krijgen op hun verzoek van de Gemeente Amsterdam. De Gemeente Amsterdam lijkt momenteel nog niet in staat de Amsterdammers tijdig een aanbod te doen, eeuwigdurend wachten op een aanbod. 

De Romeinen gaven al woeste percelen grond uit tegen een symbolisch huurbedrag. De erfpachters ontgonnen de grond en de Gemeente Amsterdam volgde in 1896 dit voorbeeld. In 2024 viert wellicht Amsterdam dan 125 jaar erfpacht. Misschien heeft u dan wel het aanbod dat u in 2017 op het Overstapportaal heeft aangevraagd ontvangen. Ik hoop het voor u. Toch nog wat te vieren…….

 

Niet van deze tijd

Erfpacht is niet meer van deze tijd. Er ontstaan vaak enorme discussies na afloop van een tijdvak van 50 jaar waarna de grondwaarde wordt herzien door de door bloot eigenaar Gemeente Amsterdam aangestelde ‘onafhankelijke’ deskundigen. Kostbare rechtszaken zijn het gevolg.

Momenteel krijgen Amsterdammers die hier om verzoeken de gelegenheid over de stappen van een tijdelijk erfpachtcontract naar een eeuwigdurend erfpachtcontract. Een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst staat bijna gelijk aan het bezitten van de grond in eigendom. Bijna, omdat een eventuele onteigeningsprocedure bij erfpacht gemakkelijker is dan bij eigendom. En omdat de Gemeente Amsterdam bij een eventuele bestemmingswijziging toch nog wat muntjes kan vragen vanwege de waardevermeerdering die bij een wijziging eventueel ontstaat.

 

Tijdbom

Tijdelijke erfpacht is een tikkende tijdbom. De herziening van de canon (jaarlijkse huur) aan het einde van het tijdvak komt vaak als een volslagen verrassing omdat veel mensen zich eenvoudigweg onvoldoende realiseren hoe erfpacht nu eenmaal werkt. De waarde van de grond wordt na 50 jaar herzien en dat betekent in een stad als Amsterdam dat de actuele grondprijs een veelvoud is van de prijs van 50 jaar geleden.

Met het overstappen van tijdelijke naar eeuwigdurende erfpacht kunt u deze tijdbom onschadelijk maken. U spreekt voor de eeuwigheid af wat de waarde van uw grond is. En hoewel de woningmarkt nog nauwelijks het verschil ziet tussen woningen op eigen grond, tijdelijke erfpacht en eeuwigdurende erfpacht ben ik er van overtuigd dat het verschil in de toekomst duidelijker zichtbaar gaat worden.

 

Twee keer korting

Om het aanbod voor u aantrekkelijker te maken krijgen overstappers feitelijk twee keer korting, te weten:

-In het overstapaanbod wordt gerekend met de grondwaarde van 2014 of 2015 (dat is een enorme korting!)

-In de berekening van de canonwaarde wordt de erfpacht (voor de theoretische berekening met 35 % verlaagd)

In een andere blog help ik u bij het afwegen om wel of niet over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht

Wilfred Mooij ffp

Erfpacht wel of niet afkopen?

 

 

Zand in de erfpacht overstap machine