Verzekeringsadviseur, het oudste beroep ter wereld? Gepubliceerd: 5 augustus 2020

 

 

Ongeveer 4000 jaar geleden wilde de Babylonische koning Hammourabi de levendige handel beschermen tegen rovers en andere ongewenste gebeurtenissen.

Hij liet, onder toezicht van stadsbestuurders, ladingen documenteren waarbij de koper met de verkoper een schadevergoeding afsprak als de lading verloren zou gaan. De eerste polis (ander woord voor stad) was een feit.

Een verzekering, wat is dat eigenlijk?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een verzekering een overeenkomst waarbij een verzekeraar, zich tegen een premie verplicht aan de verzekeringnemer uit te keren indien een onzeker voorval zich voordoet.

 

Er moet dus een duidelijke afspraak zijn, de premie moet worden betaald en er moet een vooraf onzekere gebeurtenis plaatsvinden.

Slijtage is geen onzeker voorval. Overlijden in deze definitie wel omdat de onzekerheid in het moment van overlijden ligt.

Grofweg zijn er schade- en sommenverzekeringen. Bij een schadeverzekering wordt afgesproken dat de verzekering niet mag leiden tot een hogere schadevergoeding dan de daadwerkelijke schade , dit heet het indemniteitsbeginsel. Een verzekeringnemer wordt economisch gezien weer in dezelfde positie teruggebracht als voor de schade. Hij wordt er niet beter, maar ook niet slechter van.

Bij een sommenverzekering ontvangt de verzekeringnemer een vooraf afgesproken bedrag als het onzekere voorval heeft plaatsgevonden. Denk daarbij vooral aan arbeidsongeschiktheid of overlijden. Gelukkig weten wij niet wat een mensenleven waard is. Het afspreken van een vast afgesproken uit te keren bedrag lost dit dan op.

Ondanks alle kleine lettertjes is de verzekeringsmarkt nog steeds gebaseerd op onderling vertrouwen tussen de verzekeraar en de verzekerde. Inmiddels wordt echter steeds duidelijker dat de schadelast voor de verzekerde van via  het internet afgesloten verzekeringen groter is dan van diezelfde verzekeringen die via een professioneel adviseur zijn afgesloten. Dat is ook wel logisch omdat de lokale adviseur vaak een vertrouwensrelatie met zijn klanten heeft. En daarom kan die adviseur een vuist jegens de verzekeraar maken als de klant onheus bejegend wordt. En dat is weer in het belang van de klant en daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Ik heb dan wellicht net niet het oudste beroep van de wereld, maar de klant komt bij Geijsel Kroon zeker ook aan zijn trekken.

 

Wilfred Mooij ffp

Geijsel Kroon