Verzekeringsfraude loont niet Gepubliceerd: 27 juli 2017

 

 

Volgens het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, zijn er in 2016 voor het eerst meer dan 10.000 verzekeringsfraudeurs tegen de lamp gelopen. Dat bespaarde de verzekeraars maar liefst 83 miljoen aan onterechte uitkeringen.

 

De echte besparing is waarschijnlijk vele malen hoger omdat meer dan de helft van de fraudes al bij het aanvragen van een polis werd ontdekt. De polis werd dan uiteraard niet afgegeven en geclaimd kon er dan überhaupt niet worden.

 

We betalen gevoelsmatig natuurlijk allemaal jaar in jaar uit te veel premie en willen daar natuurlijk op zijn tijd iets van terugzien. Dat pakken we dan ‘slim en handig’ aan. Maar waar gaat slim en handig nou over in fraude?

 

Fraude is bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn. Maar het woord fraude komt in het hele Wetboek van Strafrecht niet voor.

 

De Wet heeft het over valsheid in geschrifte (artikel 225) en over oplichting (artikel 326). Valsheid in geschrifte pleeg je als je een (digitaal) document opmaakt of gebruikt met de bedoeling dit als echt te gebruiken. Oplichting pleeg je als door een verkeerde voorstelling van zaken iemand overhaalt iets te doen of te laten waardoor er iemand bevoordeeld wordt. Tja.

 

Dus ‘balletje-balletje’ is oplichting en je handtekening plaatsen op een document met een andere datum dan die van vandaag is valsheid in geschrifte. Ja.

 

Dus als je wordt aangereden en je laat bij de garage dat deukje meenemen dat er toch al zat ben je volgens artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht een criminele oplichter. En als dat uitkomt en de verzekeraar in jou geval wel aangifte doet heb je dus een strafblad. En als je werkgever of je volgende werkgever er achter komt dat je een strafblad hebt ben je je baan kwijt of word je niet aangenomen. Tja. Ja dus.

 

Het voelt als handig en op een verjaardag vertellen we er nog trots over ook. Maar feitelijk vertellen we na het derde wijntje dat we kleine crimineeltjes zijn. Om vervolgens op diezelfde verjaardag schande te spreken over andere kleine crimineeltjes die een boek uit een winkel stelen.

 

We hoeven echt geen medelijden met de verzekeraars te hebben, maar de premies zijn gebaseerd op de grote getallen. Dus een allesverwoestende brand moet ook uit die premies betaald worden waar die kras op de Ipad nu op wordt gedeclareerd. Het behandelen van een ingediende schade, ook als die niet wordt uitbetaald, is ook een kostenpost voor de verzekeraar en het intermediair.

 

Als je zelf je Ipad laat vallen is dat wellicht stom, maar in ieder geval jammer. Als je dan een verhaal in elkaar draait dat de schuld van een kennis is die het op zijn aansprakelijkheidsverzekering claimt pleeg je gewoon een keihard misdrijf. In het ergste geval zitten jullie samen op het politiebureau en bezorg je je kennis een strafblad met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

Boontje komt om zijn fraude loontje.

 

Wilfred Mooij ffp