» Wanneer betaalt u eigen risico bij uw zorgverzekering? Gepubliceerd: 14 december 2015

eigen risico zorgverzekering

 

 

 

De laatste jaren is het verplicht eigen risico van uw zorgverzekering ieder jaar gestegen. In 2018 stijgt het eigen risico vermoedelijk naar 400 euro. Maar u betaalt niet voor alle zorg die u ontvangt eigen risico. In veel situaties krijgt u gewoon volledige vergoeding. We leggen u graag uit wanneer u wel of geen eigen risico bijdrage kunt verwachten. En wanneer het interessant kan zijn om te besparen op uw zorgpremie door een vrijwillig extra eigen risico te accepteren.

 

Wanneer betaalt u geen eigen risico

Eigen risico en eigen bijdrage

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Naast het verplicht eigen risico betaalt u voor sommige zorg ook een wettelijke eigen bijdrage.

Het verplicht eigen risico in 2018

In 2018 is het verplicht eigen risico € 400,- (in 2017 is dit € 385,-).

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg

Niet alle zorg valt onder het verplicht eigen risico. In 2018 hebt u geen eigen risico voor:

  • Bezoek aan de huisarts
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Na-controles van nier- of leverdonoren
  • Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
  • Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
  • Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie
  • Kinderen tot achttien jaar
  • Zorg die uw aanvullende (tandarts)verzekering vergoedt

Eigen bijdragen in 2018

Voor sommige zorg uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage. Dit bepaalt de overheid. Ook berekent zij de hoogte van de eigen bijdragen. Op dit moment zijn er nog geen wijzigingen in de eigen bijdrage bekend.

Zorgtoeslag

In 2018 stijgt de maximale zorgtoeslag met € 131,- per jaar bij een eenpersoonshuishouden en € 194,- bij een meerpersoonshuishouden. Op de website van de Belastingdienst leest u meer informatie over de zorgtoeslag

 

 

Dit zijn de meest voorkomende behandelingen, waarvoor u geen eigen risico hoeft bij te dragen:

 

» Bezoek aan de huisarts

» Verloskundige zorg en kraamzorg

» Vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering

» Alle zorg voor kinderen < 18 jaar

» Alle tandartskosten voor kinderen < 18

» Wijkverpleging (nieuw sinds 2015)

» Ketenzorg: zorg waarbij er een samenwerking is tussen meerdere aanbieders van    zorg, wonen en welzijn (bijvoorbeeld bij een chronische ziekte).

» Tijdelijke hulpmiddelen van thuiszorg

» Nacontrole bij orgaandonoren (bijvoorbeeld iemand die 1 nier heeft afgestaan voor transplantatie)

 

Verplicht en vrijwillig eigen risico

De hoogte van het verplicht eigen risico is wettelijk vastgesteld. Voor 2016 is dit 385 euro. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig te verhogen met maximaal 500 euro, dus tot 885 euro. Het grote voordeel van een hoger eigen risico is een lagere verzekeringspremie. Door uw eigen risico vrijwillig te verhogen hoeft de verzekeraar minder te vergoeden en hij beloont u daarom met een lagere premie voor uw zorgverzekering.

 

Besparen door uw eigen risico te verhogen

Uw eigen risico vrijwillig verhogen levert een flinke besparing opleveren op uw zorgpremie, rond de 20 euro per maand bij het hoogst mogelijke vrijwillig eigen risico (885 euro). Maar kies hier alleen voor als u verwacht weinig zorg nodig te hebben in 2016. Bedenk van tevoren goed of u het bedrag van uw vrijwillig eigen risico kunt betalen uit bijvoorbeeld spaargeld, als u onverwacht toch meer zorg nodig heeft.

Het is verstandig nu vast een overzicht te maken welke zorgkosten u komend jaar ‘minimaal’ verwacht, bijvoorbeeld aan terugkerende medicatie en tandarts. Bereken de kosten van deze zorg en weeg deze op tegen het eigen risico dat u kunt en wilt betalen.

 

Het verschil ‘eigen risico’ en ‘eigen bijdrage’

Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen, voordat uw zorgverzekeraar de zorgkosten vergoedt. Dit geldt voor zorgkosten uit de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekeringen geldt geen eigen risico.

Een eigen bijdrage is een vast bedrag voor bepaalde zorg dat u altijd zelf moet betalen, ongeacht of u uw eigen risico wel of niet heeft opgebruikt. U kunt altijd te maken krijgen met een eigen bijdrage, zowel bij de basis zorgverzekering als de aanvullende zorgverzekering.

Voor welke zorg u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u terugvinden in het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar.