Wel premie betalen en niet verzekerd zijn, clausule elektrische installatie Gepubliceerd: 28 maart 2019

Brandverzekeringsclausule elektrische installatie NEN 3140 1010, NTA 8220,  Scope 10, het brandend lijk in de kast.

 

Na menselijk handelen komt een gebrek aan de elektrische installatie als belangrijkste brandoorzaak op een onverdienstelijke tweede plaats in de zakelijke markt en dat weten de verzekeraars ook. Niemand zit op een brand te wachten en maar liefst 50% van de bedrijven gaat na een brand failliet.

Verzekeraars inspecteren daarom vaak op de locatie het risico en verstrekken daarbij waardevolle tips om brand te voorkomen. Daar wil ik zelf altijd graag bij aanwezig zijn zodat ik het bedrijf en de ondernemer beter leer kennen en er ook op toe kan zien dat gewenste maatregelen redelijk blijven en niet tot onnodige kosten leiden. Het liefst laat ik de inspectie dan ook voor en niet na de verbouwing verrichten. Complicerende factor daarin kan de conflicterende wetgeving van de Voedsel- en Warenautoriteit, de lokale overheid, de brandweer, maar ook de klantvriendelijkheid zijn. Moet die nooddeur nu naar binnen of naar buiten open draaien?

 

Als de verzekeraar het risico accepteert, wordt de polis opgemaakt. Meestal met een paar clausules waarin de afspraken met de verzekerde worden bevestigd. Eén van de clausules betreft de elektrische installatie. Daarin wordt verwezen naar een periodieke inspectie van de elektrische installatie door een erkend installateur en die moet dan conform de norm NEN 3140, NEN 1010 of tegenwoordig NTA 8220, beter bekend als Scope 10 plaatsvinden. NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak. Om heel eerlijk te zijn begrijp ik als verzekeringsman niet precies wat daar allemaal in staat. Ieder zijn vak. Scope 10 is gericht op de brandveiligheid van de elektrische installaties en apparatuur. Het Scope 10 verslag geeft tips om de brandveiligheid te verbeteren en de verzekeraar zal van veel van die tips eisen dat ze worden uitgevoerd en onderhouden. Dat zijn vaak heel eenvoudige tips zoals het verwijderen van defecte tl-buizen. Want als de Tl-buis defect is zal de starter blijven proberen de buis op te starten met een enorme hitte in de buis als gevolg. Als die buis dan net onder het brandbare isolatiemateriaal hangt is het niet de vraag of maar wanneer het dak gaat branden.

Hieronder een voorbeeld van een clausule elektrische installatie:

Elektrische installatie

  • De elektrische installatie is aangelegd en wordt onderhouden overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften.
  • Controle op de installatie en de werking ervan vindt plaats conform bepaling 5.3.3. van de meest recente NNI-uitgave “Bedrijfsvoering van elektrische installaties”. Deze controle wordt ten minste eenmaal per vijf jaar herhaald.
  • Eventuele tekortkomingen en/of gebreken worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na constatering daarvan, verholpen.

De verzekeringswereld verhardt. Daar waar voorheen na een schade bovengenoemde clausule redelijk ‘zacht’ werd gehanteerd is dat anno 2019 zeker niet meer het geval. In vrijwel alle zakelijke brandpolissen staat een clausule elektrische installatie en ik ben van mening dat ook deze clausule anno 2019 uiterst serieus moet worden genomen.

Wilfred Mooij ffp