Wijkverpleging, WMO of WLZ of zorgverzekering Gepubliceerd: 29 maart 2018

Willen wij wijkverpleging, WMO of WLZ?

Wat? Waarom zo ingewikkeld? We hebben niks te willen, de AWBZ was en is niet meer. Wat het nog wel is in ingewikkeld, maar ik leg het uit.

Als je om medische (geestelijke of lichamelijke) reden hulp nodig hebt kun je die krijgen van je zorgverzekeraar, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning of de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Als je in het dagelijkse leven langdurige verpleging en verzorging, begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer, aanpassingen van je woning of verblijf in een zorginstelling nodig hebt en zelf geen hulp kunt inroepen waardoor het gevaarlijk wordt val je onder de WLZ.

Maar als je die hulp wel zelf kunt organiseren van je onder de WMO.

Maar pas op. Zowel voor de WLZ en de WMO geldt een eigen bijdrage van soms meer dan 2.000 euro per maand, zelfs als je maar 1 euro besteedt. Dus probeer allereerst wijkverpleging van je zorgverzekeraar te krijgen, die wordt zonder eigen bijdrage door je zorgverzekeraar vergoedt. Je hebt echter geen keuze, afhankelijk van de persoonlijke situatie word je ingedeeld.

Langdurige zorg en ondersteuning is geen medische zorg van de huisarts of medisch specialist. Het is wel de langdurige verpleging en verzorging, begeleiding in het dagelijks leven, dagbesteding, huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer, aanpassingen van de woning of wonen in een zorginstelling. Wlz-zorg thuis, Wmo-ondersteuning en wijkverpleging lijkt hetzelfde, maar het verschil zit hem in de invulling en de uitvoering van de geleverde zorg.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft de WLZ indicatie af waarna een lokaal zorgkantoor de uitvoering voor haar rekening neemt.

De gemeente bepaalt en betaalt de WMO-ondersteuning.

Maar de zorgverzekeraar betaalt de wijkverpleging en laat de wijkverpleegkundige bepalen of je in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de zorgverzekeringswet. Dan betaal je ook geen eigen bijdrage en worden de kosten door de zorgverzekeraar betaalt.

Dus we willen zo nodig het liefst wijkverpleging vanuit de zorgverzekeraar. Dat kan ook met een eigen persoonsgeboden budget (PGB).

Vergelijk hier de zorgverzekeringen:

 

Wilfred Mooij ffp