Woonhuisverzekeringen zijn schijnveilig Gepubliceerd: 5 november 2018

Vanwege de enorme stijging van de huizenprijzen en bouwkosten kunnen verzekerden bij een afgebrand huis flink gedupeerd worden. Polisvoorwaarden en taxaties zijn hier niet op geschreven en moeten nodig worden aangepast om consumenten te beschermen

Het taxatierapport dat juist bedoeld was om verzekerden te beschermen kan vanwege de recente stijging van de bouwkosten tot enorme discussies leiden. Met de verzekeraar is immers een vast bedrag afgesproken. Dit lijkt veilig maar is schijnveilig omdat deze taxatie momenteel juist in het nadeel van de verzekerde kan uitpakken. Met de verzekeraar is immers afgesproken dat er niet minder maar ook niet meer wordt uitgekeerd, ook niet als de bouwkosten enorm zijn gestegen.

Verzekerden kunnen bij een forse schade worden geconfronteerd met de gedateerde kleine lettertjes die momenteel vaak meer in het belang van de verzekeraar lijken uit te pakken. Zo hanteren verschillende verzekeraars, ondanks de garantie tegen onderverzekering een absoluut uitkeringsmaximum van 600.000 euro of 150% van het verzekerde bedrag. Anno 2018 een onverantwoord laag bedrag.

Zo geldt de garantie tegen onderverzekering soms niet voor monumenten, huizen die mogelijk onteigend gaan worden door de overheid, schuttingen, tuinen, zonwering en dergelijke. Ook worden onderdelen van de woning die minder dan 40% van de nieuwwaarde waard zijn vaak tegen dagwaarde en niet tegen nieuwwaarde vergoed.

Als een verzekeraar zich het recht voorbehoudt om de schade in natura te mogen vergoeden betekent dit feitelijk dat de verzekeraar en niet de verzekerde de aannemer kiest.

Bovenstaande voorwaarden kunnen bij een forse schade aan de woning voor enorme onvoorziene kostenposten en dus voor een enorme teleurstelling zorgen.

Deze conclusie trekt verzekeringsadviseur Geijsel Kroon uit Ouderkerk aan de Amstel naar aanleiding van een recente schade waarbij de expert van de verzekeraar krampachtig vasthoudt aan de door de verzekeraar gehanteerde herbouwwaarde. Het lukt de verzekerde echter nog niet om voor dit bedrag een aannemer te vinden die voor dat bedrag zijn huis wil herbouwen. Daardoor kijkt de verzekerde terwijl hij een garantie tegen onderverzekering heeft toch tegen een forse onderverzekering aan.

In het verleden werd de herbouwwaarde nogal eens aan de hand van de herbouwwaardemeter opstalverzekering woonhuis vastgesteld op basis van de inhoud van de woning waarbij een gemiddelde bouwprijs per kubieke meter werd gehanteerd. Echter, deze waarden zijn inmiddels door de werkelijkheid ingehaald en veroorzaken in combinatie met de verouderde kleine lettertjes een onacceptabel risico voor de verzekeringnemers.

 

Waar gaat het mis in de kleine lettertjes van de opstalverzekering?

-Als het woonhuis is gewaardeerd door (een) deskundige(n) als bedoeld in artikel 7:960 BW zal de omvang van de schade worden vastgesteld op basis van deze taxatie en van verkoopwaarde.

Staat op uw polis dat uw woning is verzekerd op basis van een maximaal verzekerd bedrag? Dan keren wij maximaal dat bedrag uit.

-Wij hebben het recht een redelijke aftrek op de vastgestelde herstelkosten toe te passen als door het herstel een duidelijke waardevermeerdering optreedt.

– Als het beschadigde na herstel meer waard wordt, kunnen we dit van de vergoeding aftrekken.

 – Wij mogen de schade ook in natura vergoeden.

– Is uw woonhuis een monument? Wij vergoeden maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.

– Tuin; wij vergoeden maximaal € 25.000.

– Wij vergoeden de verkoopwaarde – als het woonhuis te koop stond aangeboden

– Is de verkoopwaarde hoger dan de herbouwwaarde van je woonhuis? Dan vergoeden we de herbouwwaarde.

– Als de schade op basis van herbouwwaarde lager is dan op basis van de verkoopwaarde, dan vergoeden wij het laagste bedrag.

– Krijgt u een bedrag van de overheid? Dan trekken we dit bedrag af van wat wij betalen.

-Uitgegaan wordt van; de sloopwaarde indien het woonhuis bestemd was voor afbraak of onteigening

– De uitkering zal nooit meer bedragen dan de verzekerde som van € 600.000.

– Wij vergoeden altijd op basis van dagwaarde plus 10% als het gaat om; spullen die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde; zonweringen, rolluiken, zonnepanelen, (schotel)antennes, buitenlampen, uithangborden, terras- of erfafscheidingen, tuinbeplanting, zwembaden en jacuzzi’s.

– Soms trekken we een bedrag van de schade af.

 • Het bedrag dat gelijk is aan de waardevermindering door veroudering, slijtage, verwering of onvoldoende onderhoud.

–– Als de woning vlak voor de schade minder waard was dan 40% van de waarde om de woning opnieuw te bouwen.

 • Bij schade aan dakbedekking of gevelbekleding waar asbest in zit.

–– De afschrijving hangt af van het jaar waarin de schade was.

–– We schrijven af op de waarde van nieuwe dakbedekking en gevelbekleding van dezelfde soort, volgens de onderstaande regeling:

. Schade in 2018: we betalen voor deze onderdelen 25%

. Schade in 2019: we betalen voor deze onderdelen 20%

. Schade in 2020: we betalen voor deze onderdelen 15%

. Schade in 2021: we betalen voor deze onderdelen 10%

. Schade in 2022 of later: we betalen voor deze onderdelen 5%

– U heeft een garantie tegen onderverzekering volgens de ‘Aanvullende voorwaarden schatting herbouwwaarde’. Met deze garantie verzekeren wij uw gebouw tot 150% van het verzekerde bedrag.

-Na ontvangst van de originele bouwnota’s en zodra het totale bedrag van deze nota’s hoger is dan het al uitgekeerde voorschotbedrag zullen wij aanvullende uitkeringen doen tot maximaal het door de expert vastgestelde schadebedrag

-Indien u ervoor kiest te herbouwen of te herstellen, dan behouden wij ons het recht voor deze schade te vergoeden door levering in natura;

– Bij schade aan zonneschermen, markiezen en antennes zal schadevergoeding gedurende één jaar na aanschaf plaatsvinden op basis van nieuwwaarde. Daarna zal schadevergoeding plaatsvinden op basis van de dagwaarde.

 

Wij roepen de verzekeraars op om eens kritisch naar de polisvoorwaarden te kijken. Een garantie tegen onderverzekering moet een garantie tegen onderverzekering zijn en een verzekerde moet erop kunnen vertrouwen dat hij bij een forse schade niet voor nog meer onnodige verrassingen komt te staan. Nominale bedragen van € 600.000,= zijn ook niet meer van deze tijd.

Wilfred Mooij ffp

 

(zie hieronder de kleine lettertjes van de opstalverzekering)

 (met wij bedoel ik natuurlijk ‘zij’)

 

Onderstaand een uittreksel van relevante voorwaarden van de voornaamste opstalverzekeringen:

ABN AMRO Versie 0218 februari 2018

Hoe bepalen wij de grootte van een gedekte schade?

De grootte van de schade is de herbouwwaarde direct vóór de schade min de herbouwwaarde direct na de schade. Let op: Kan uw woning niet worden herbouwd op dezelfde plek? Of was uw woning voor de schade leegstaand, gekraakt, onbewoonbaar, bestemd voor de sloop of onteigend? Dan gebruiken wij de verkoopwaarde direct vóór de schade zonder de waarde van de grond om de grootte van de schade te bepalen.

Hoe berekenen wij welk bedrag u krijgt uitgekeerd?

Als basis voor de uitkering gebruiken wij de grootte van de schade. Let op: Dat doen wij niet als de reparatiekosten lager zijn dan de grootte van de schade. In dat geval keren wij de reparatiekosten uit. Geldt er een eigen risico? Dan trekken wij dat van de uitkering af.

Het resterende bedrag keren wij uit. Wij mogen de schade ook in natura vergoeden.

Staat op uw polis dat u een aanvullende dekking heeft van 10%? Dan verhogen wij de schade-uitkering met 10%. Let op: Dit geldt niet voor de andere kosten als u een gedekte schade heeft.

Let op: Staat op uw polis dat uw woning is verzekerd op basis van een maximaal verzekerd bedrag? Dan keren wij maximaal dat bedrag uit.

 

Aegon nr. 3021

 •  Herbouwen

Bij herbouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming wordt de schade vastgesteld op het verschil tussen de herbouwwaarde voor de schadegebeurtenis en van het overgebleven deel na de schadegebeurtenis.

 •  Niet herstellen of herbouwen

Als u niet overgaat tot herstel of herbouw, geldt als schade het verschil tussen de verkoopwaarde onmiddellijk voor de schadegebeurtenis en van het overgebleven deel na de schadegebeurtenis.

De schadevergoeding is echter nooit meer dan de schade berekend op basis van herstel of herbouw.

Waardevermeerdering

Wij hebben het recht een redelijke aftrek op de vastgestelde herstelkosten toe te passen als door het herstel een duidelijke waardevermeerdering optreedt.

 

Allsecur Woonverzekering 002

Hoeveel betalen wij voor schade aan uw woonhuis?

U verzekert de herbouwwaarde van uw woonhuis. U ziet geen verzekerd bedrag op uw polisblad. Wij vergoeden uw volledige schade. Wij noemen dit ‘garantie tegen onderverzekering’.

De schade aan uw woonhuis is het verschil tussen de waarde direct voor en direct na de gebeurtenis waardoor u schade kreeg. Voor de waarde van het woonhuis gebruiken wij de herbouwwaarde, maar dit kan ook de verkoopwaarde of sloopwaarde zijn. Welke waarde wij gebruiken hangt af van de situatie. In de volgende tabel ziet u wanneer wij op welke manier betalen. Wij kiezen op welke manier wij betalen.

Hoe berekenen wij het? Wat betalen wij?

Herbouwwaarde

In de meeste situaties betalen wij op basis van de herbouwwaarde, maar alleen als u zich houdt aan de volgende voorwaarden:

 • U moet ons binnen een jaar na de gebeurtenis waardoor u schade kreeg laten weten dat u uw woonhuis gaat herstellen of opnieuw gaat bouwen.
 • U moet het woonhuis op dezelfde plaats bouwen en bewonen als vóór de schade.
 • U moet het nieuwe of herstelde woonhuis net zo gaan gebruiken als voor de schade.

Let op: Houdt u zich niet aan de voorwaarden die hierboven staan?

Dan betalen wij op basis van de verkoopwaarde.

 1. Wij berekenen wat het kost om hetzelfde woonhuis op dezelfde plaats opnieuw te bouwen of te herstellen.
 2. Was het woonhuis voordat het werd beschadigd in slechte staat? Dan trekken wij daarvoor een redelijk bedrag af.
 3. Het bedrag dat wij zo berekenen is de herbouwwaarde.
 4. Van de herbouwwaarde trekken wij de waarde van de restanten van uw woonhuis af.
 5. Het bedrag dat wij overhouden, betalen wij.

 

AON OV WHS

Schadevaststelling

8.1 Taxatie bij herstellen of herbouwen

Als het woonhuis is gewaardeerd door (een) deskundige(n) als bedoeld in artikel 7:960 BW:

 1. dient dit rapport ingeval van schade overlegd te worden, en
 2. zal de omvang van de schade worden vastgesteld op basis van deze taxatie en van verkoopwaarde. Heeft de taxatie haar kracht verloren, dan zal de schade worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3 ‘Niet herstellen of herbouwen’, tenzij anders wordt overeengekomen.

Het schadebedrag op basis van taxatie wordt gesteld op het verschil tussen het bedrag van de taxatie en de waarde van de restanten. De restanten worden gewaardeerd op dezelfde grondslag als de taxatie. Het schadebedrag op basis van verkoopwaarde wordt gesteld op het verschil tussen de verkoopwaarde van het woonhuis onmiddellijk voor de schade en van de restanten onmiddellijk daarna.

8.2 Herbouwwaarde bij herstellen of herbouwen

De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de herbouwwaarde van het woonhuis onmiddellijk voor de gebeurtenis en de waarde van het overgebleven deel daarna. Ook zal de omvang van de schade worden vastgesteld op basis van het verschil van de verkoopwaarde van het woonhuis (exclusief de grond) onmiddellijk voor de gebeurtenis en de waarde van het overgebleven deel daarna.

Voorwaarde is dat verzekerde binnen 3 jaar tot herbouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming of tot herstel overgaat, en op voorwaarde dat verzekerde binnen 12 maanden na de schadedatum de maatschappij meedeelt dat hij zal herbouwen of herstellen.

8.3 Niet herstellen of herbouwen

De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van verkoopwaarde van het woonhuis onmiddellijk voor de schade of op basis van herbouwwaarde wanneer deze lager is:

 1. bij niet herstellen of herbouwen op dezelfde plaats met dezelfde bestemming;
 2. als verzekerde verzuimt binnen 12 maanden na de schadedatum zijn voornemen tot herstellen of herbouwen aan de maatschappij kenbaar te maken;
 3. als niet is voldaan aan de verplichting in artikel 7.1 van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

 

ASR WH 2015-01

Voor hoeveel is uw woonhuis verzekerd?

Bij een totaal verlies van uw woonhuis bent u verzekerd voor de kosten die nodig zijn om een gelijksoortig gebouw te bouwen op dezelfde plaats. Dit noemen we de herbouwwaarde.

Is uw woonhuis een appartement, monument, recreatiewoning of garagebox/berging? Op uw polisblad staat wat voor soort gebouw u verzekerd hebt.

Woonhuis Uw woonhuis is verzekerd. Het maakt daarbij niet uit wat de waarde van uw woonhuis

 1. Op uw polisblad staat geen verzekerd bedrag.

Appartement Uw appartement is verzekerd. En uw deel in de schade voor de gezamenlijke delen van het appartementsgebouw. Het maakt daarbij niet uit wat de waarde van uw appartement is. Op uw polisblad staat geen verzekerd bedrag.

Als appartementsgerechtigde bent u mede-eigenaar van het gebouw. Uw aandeel inhet gebouw is vastgelegd in de splitsingsakte. Wij vergoeden maximaal uw aandeelvolgens die splitsingsakte.

Monument

Is uw woonhuis een monument? Wij vergoeden maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.

Recreatiewoning Is uw woonhuis een recreatiewoning? Wij vergoeden maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.

Garagebox/berging Hebt u op deze Woonhuisverzekering alleen uw garagebox/berging verzekerd? Wij vergoeden maximaal het verzekerd bedrag dat op uw polisblad staat.

Tuin Wij vergoeden maximaal € 25.000.

Wij vergoeden de verkoopwaarde:

– als het woonhuis niet hersteld of herbouwd wordt (anders dan de situaties onder sloopwaarde

– als de bouw of het herstel niet binnen 3 jaar na de schade klaar is

– als het woonhuis te koop stond aangeboden en leegstond of al langer dan

3 maanden niet gebruikt werd

– als het woonhuis was gekraakt

De verkoopwaarde is het bedrag dat de hoogste bieder voor uw woonhuis zou betalen en dat wordt vastgesteld door een onafhankelijke makelaar. Daarbij gaan we ervan uit dat u het woonhuis op de meest geschikte manier en na de beste voorbereiding zou verkopen. De prijs van de grond zit niet in de verkoopwaarde.

Is de verkoopwaarde hoger dan de herbouwwaarde van uw woonhuis? Dan vergoeden we de herbouwwaarde.

 

Avero Achmea Voorwaarden Woonhuis P-B1016-7

 1. Hoe stellen we vast hoeveel u vergoed krijgt?

 We bepalen hoe groot de schade is.

We bepalen wat de kosten zijn.

We bepalen hoeveel het beschadigde waard was voordat de schade ontstond.

 • Als het beschadigde na herstel meer waard wordt, kunnen we dit van de vergoeding aftrekken.

– Voorbeeld: plaatsen wij een nieuwe schutting of cv-ketel? Dan is deze veel meer waard dan de oude.

Die extra waarde kunnen we van de vergoeding aftrekken.

 Als de overheid een vergoeding geeft, trekken we dat van onze vergoeding af.

 

Centraal Beheer WO6101

 1. Wat betalen we als verzekerde de woning opnieuw opbouwt?

We betalen de kosten van het bouwen van dezelfde woning op dezelfde plek.

 • Verzekerde krijgt direct 40% van de kosten.
 • Na ontvangst van de rekeningen de rest.
 • Is de woning een monument? Dan betalen we de kosten om de woning te bouwen volgens de eisen van de overheid.

Voor stacaravans geldt een aparte regeling.

Werd de woning afgebroken of was die onbewoonbaar? Dan geldt een aparte regeling.

 1. Wat betalen we als verzekerde niets doet?

We betalen het bedrag dat de woning waard was voor de schade.

 • Of de kosten van het bouwen van dezelfde woning op dezelfde plek.

— Als de woning meer waard is dan het bedrag om de woning opnieuw op te bouwen.

 • Een expert stelt de waarde vast.

Voor stacaravans geldt een aparte regeling.

Werd de woning afgebroken of was die onbewoonbaar? Dan geldt een aparte regeling.

 

Ditzo D WH 2018-01

4.2 Krijg je herbouwwaarde, verkoopwaarde of sloopwaarde vergoed?

De schade aan je woonhuis is het verschil tussen de waarde vlak voor en direct na de gebeurtenis. Voor de waarde van het gebouw gebruiken we de herbouwwaarde. Maar dit kan ook de verkoopwaarde of sloopwaarde zijn. Welke waarde wij gebruiken hangt af van de situatie.

Waarde Vergoeding Herbouwwaarde, herstelkosten

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het woonhuis op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming en dezelfde bouwaard en dakbedekking opnieuw te bouwen.

Raakt het woonhuis beschadigd door een verzekerde gebeurtenis? Dan laten we je woonhuis herstellen door een herstelbedrijf dat we geselecteerd hebben. Of je

krijgt een vergoeding in geld. Wil je de schade zelf herstellen? Dan krijg je ook een vergoeding in geld.

Als we in geld vergoeden, dan vergoeden we de kosten van het herstel of de herbouw van je woonhuis. Voor de vaststelling van de schadevergoeding gebruiken we de herbouwwaarde.

Je moet ons binnen 12 maanden na de schadedatum laten weten of je op dezelfde plaats herstelt of herbouwt. De bouw of het herstel moet binnen 3 jaar na de schadedatum klaar zijn. Is dit niet het geval? Dan regelen we de schade op basis van verkoopwaarde.

Verkoopwaarde

De verkoopwaarde is het bedrag dat de hoogste bieder voor je woonhuis zou betalen en dat wordt vastgesteld door een onafhankelijke makelaar. Daarbij gaan  we ervan uit dat je het woonhuis op de meest geschikte manier en na de beste voorbereiding zou  verkopen. De prijs van de grond zit niet in de verkoopwaarde.

We vergoeden de verkoopwaarde:

– als het woonhuis niet hersteld of herbouwd wordt (anders dan de situaties onder sloopwaarde);

– als de bouw of het herstel niet binnen 3 jaar na de schade klaar is;

– als het woonhuis te koop stond aangeboden en leegstond of al langer dan 3 maanden niet gebruikt werd;

– als het woonhuis was gekraakt.

Is de verkoopwaarde hoger dan de herbouwwaarde van je woonhuis? Dan vergoeden we de herbouwwaarde.

 

FBTO 18020009 042A 18.02

 1. U bouwt de woning opnieuw

Gaat u de woning opnieuw bouwen? Dan betalen wij de kosten van het bouwen van dezelfde woning op dezelfde plek.

Misschien mag u van de overheid de woning niet op dezelfde plaats opnieuw bouwen. Dan betalen wij de kosten om dezelfde woning op een andere plek te bouwen. Krijgt u een bedrag van de overheid? Dan trekken we dit bedrag af van wat wij betalen.

 1. U bouwt de woning niet opnieuw en u herstelt deze niet

Bouwt u de woning niet opnieuw? En herstelt u deze niet? Dan betalen we het bedrag dat de woning waard was vlak voor de schade min de waarde van de woning direct na de schade. Is dit bedrag hoger dan de kosten om dezelfde woning op dezelfde plek te bouwen? Dan betalen we de kosten om dezelfde woning op dezelfde plek te bouwen.

 

Goudse 3.0

Vergoeding op basis van herbouwwaarde?

De vergoeding vindt alleen plaats op basis van herbouwwaarde als:

–– u ons binnen twaalf maanden na de schadedatum schriftelijk laat weten dat u de woning gaat herstellen of herbouwen op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming;

–– en u ervoor zorgt dat uw woning binnen drie jaar na de schadedatum is hersteld of herbouwd op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming;

–– en geen sprake is van één of meer van de situaties vermeld in artikel 2.4.

In plaats van vergoeding van de schade op basis van herbouwwaarde kunnen wij in overleg met u ook overgaan tot herstel in natura.

Vergoeding op basis van verkoopwaarde?

De vergoeding vindt plaats op basis van de verkoopwaarde als:

–– u uw woning niet herstelt of herbouwt;

–– u vóór de schade van plan was de woning af te breken of te verkopen;

–– de woning bestemd was voor afbraak of onteigening;

–– de woning onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard;

–– een deel van de woning leegstond of het woonhuis langer dan twee maanden niet meer in gebruik was;

–– de woning geheel of gedeeltelijk was gekraakt.

Let op!

Als de schade op basis van herbouwwaarde lager is dan op basis van de verkoopwaarde, dan vergoeden wij het laagste bedrag.

 

 

Hema versie 3.0 01 maart 2015

9.2.1.1 Wat is de waarde van uw woning vlak voor de schade?

∞∞Gaat u uw woning herstellen of herbouwen? Dan gaan wij ervan uit dat de waarde van de woning na het herstellen of herbouwen hetzelfde is als de waarde van de woning vlak voor de schade. In ieder geval vergoeden wij dan de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat het kost om de woning te herbouwen.

∞∞Gaat u uw woning niet herstellen of herbouwen? Dan is de waarde van de woning vlak voor de schade hetzelfde als het bedrag waarvoor de woning verkocht zou worden (zonder de grond). We rekenen dan met dit bedrag. Dit bedrag is nooit meer dan het bedrag dat nodig is om de woning meteen te herbouwen.

Het gaat dan om herbouwen op dezelfde plaats, waarbij de woning op dezelfde manier gebruikt wordt als daarvoor. Dit zijn de situaties waarin we rekenen met dit bedrag:

∞∞Als u voor de schade al van plan was om de woning af te breken.

∞∞Als voor de schade al bekend was dat uw woning afgebroken zou worden. Of dat u deze moest verkopen aan de overheid.

∞∞Als uw woning voor de schade al onbewoonbaar of onbruikbaar verklaard was.

∞∞Als u de woning voor de schade al langer dan 2 maanden niet gebruikte en het te koop stond.

∞∞Als uw woning of een deel daarvan voor de schade al gekraakt was.

 

9.2.2 Uw woning is nooit te laag verzekerd

Wij gaan ervan uit dat u onze vragen goed hebt ingevuld. Bijvoorbeeld de vragen over het adres en het type woning. Klopt de informatie in uw online polismap? Dan weten wij welk huis uw woning is.

U heeft een inschatting gemaakt van de totale waarde van deze woning. Het kan zijn dat u niet goed weet hoeveel uw woning waard is. Als u schade heeft, maakt dit voor ons niet uit. U bent nooit onderverzekerd.

Wij verzekeren uw woning en andere kosten namelijk voor de maximale bedragen die daarvoor gelden. Het bedrag dat u zelf voor uw schade moet betalen, trekken we hiervan af. Dit betekent dat u van ons een eerlijk bedrag krijgt, ook als u de waarde van uw woning vooraf niet goed heeft ingeschat.

 

ING 55787

19.1 Vaststelling van de omvang

De omvang van de schade wordt vastgesteld op het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk ná de gebeurtenis, met inachtneming van het hierna vermelde.

Uitgegaan wordt van:

 1. de herbouwwaarde, indien de verzekerde binnen drie jaar tot herbouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming of tot herstel overgaat, alsmede op voorwaarde dat de verzekerde van herbouw of herstel binnen een jaar na de schadedatum schriftelijk mededeling heeft gedaan;
 2. de verkoopwaarde, indien aan het onder a. genoemde niet wordt voldaan dan wel indien reeds voor de schade:
 • de verzekerde het voornemen had het woonhuis af te breken;
 • het woonhuis bestemd was voor afbraak of onteigening;
 • het woonhuis door de gemeente onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard.

In ieder geval wordt van de herbouwwaarde uitgegaan, indien deze lager is dan de verkoopwaarde.

19.2 Garantie tegen onderverzekering

De verzekeraar doet géén beroep op onderverzekering. De uitkering bedraagt maximaal de verzekerde som van € 600.000.

19.3 Schadevergoeding

De verzekeraar heeft het recht na vaststelling van de schade naar herbouwwaarde eerst een uitkering te doen van 50% van de naar herbouwwaarde berekende schadevergoeding dan wel van 100% van de naar verkoopwaarde berekende

schadevergoeding indien dit minder is. De uitkering zal nooit meer bedragen dan de verzekerde som van € 600.000.

De uitkering van het eventuele restant zal plaatsvinden naarmate herstel of herbouw vordert, met dien verstande dat de totale schade-uitkering niet meer zal bedragen dan de daarvoor werkelijk bestede kosten. Indien de verzekerde recht heeft op

schadevergoeding, berekend naar de verkoopwaarde, wordt de aldus berekende schadevergoeding in één termijn uitgekeerd.

De verzekeraar zal de verschuldigde vergoeding voldoen door overschrijving op het haar bekende rekeningnummer van de verzekeringnemer.

 

Inshared VW-0117

9.1.2 Schade opstal

De schade aan uw woonhuis – de opstal – is het verschil tussen de waarde vlak voor en direct na de gebeurtenis. Voor de waarde van het gebouw gebruiken wij de herbouwwaarde. Maar dit kan ook de verkoopwaarde of sloopwaarde zijn.

Welke waarde wij gebruiken hangt af van de situatie. U leest dat in de tabel hieronder.

Herstelkosten woonhuis & Herbouwwaarde

Voor de vaststelling van de schadevergoeding gebruiken wij de

herbouwwaarde. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het woonhuis op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming en dezelfde bouwaard en dakbedekking opnieuw te bouwen.

Raakt uw woonhuis beschadigd door een verzekerde gebeurtenis? Dan laten wij de schade herstellen door een herstelbedrijf dat wij geselecteerd hebben.

Of u krijgt een vergoeding in geld. Wilt u de schade zelf herstellen? Dan krijgt u ook een vergoeding in geld. Als wij in geld vergoeden, dan vergoeden wij de kosten van het herstel of de herbouw van uw woonhuis.

U moet ons binnen 12 maanden na de schadedatum laten weten of u op dezelfde plaats herstelt of herbouwt. De bouw of het herstel moet binnen 3 jaar na de schadedatum klaar zijn. Is dit niet het geval? Dan regelen wij de schade op basis van verkoopwaarde, zoals wij hieronder beschrijven.

Nieuwwaarde of dagwaarde van spullen aan toestellen die

bij het woonhuis horen

Raken uw spullen of toestellen die aan uw woonhuis vast zitten beschadigd?

Zoals inbouwapparatuur of een cv-ketel? En bent u daarvoor verzekerd? Dan laten wij de schade herstellen door een herstelbedrijf dat wij geselecteerd hebben. Of u krijgt een vergoeding in geld. Wilt u de schade zelf herstellen?

Dan krijgt u ook een vergoeding in geld.

Wij vergoeden de dagwaarde als de beschadigde spullen of toestellen minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde. In andere gevallen vergoeden wij de nieuwwaarde.

De dagwaarde is de nieuwwaarde net voor de gebeurtenis, verminderd met een bedrag voor waardevermindering door ouderdom of slijtage. Vergoeden wij schade op basis van de dagwaarde? Dan keren wij extra 10% van de dagwaarde uit als kostendekking. De waarde van de restanten halen wij eerst van de schade af.

Wij vergoeden altijd op basis van dagwaarde plus 10% als het gaat om:

spullen die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde

zonweringen, rolluiken, zonnepanelen, (schotel)antennes, buitenlampen, uithangborden, terras- of erfafscheidingen, tuinbeplanting, zwembaden en jacuzzi’s.

 

Interpolis WOO-RV-50-181

26 Wat betalen we als verzekerde de woning opnieuw opbouwt?

We betalen de kosten van het bouwen van dezelfde woning op dezelfde plek.

 • Stap 1: de verzekerde krijgt direct 50% van de kosten.
 • Stap 2: de verzekerde stuurt ons alle rekeningen voor herstel.

–– Binnen 3 jaar.

 • Stap 3: wij betalen de rest van de kosten.
 • Wij betalen nooit meer dan verzekerde heeft betaald voor het bouwen
 • Is de verkoopwaarde van de woning na herstel minder dan voor de schade?

–– Dan krijgt verzekerde het verschil terug.

26 Wat betalen we als verzekerde de woning opnieuw opbouwt?

Soms trekken we een bedrag van de schade af.

 • Als u van de overheid ergens anders moet bouwen.

–– We trekken de vergoeding van de overheid af van onze vergoeding.

 • Het bedrag dat gelijk is aan de waardevermindering door veroudering, slijtage, verwering of onvoldoende onderhoud.

–– Als de woning vlak voor de schade minder waard was dan 40% van de waarde om de woning opnieuw te bouwen.

 • Bij schade aan dakbedekking of gevelbekleding waar asbest in zit.

–– De afschrijving hangt af van het jaar waarin de schade was.

–– We schrijven af op de waarde van nieuwe dakbedekking en gevelbekleding van dezelfde soort, volgens de

onderstaande regeling:

. Schade in 2018: we betalen voor deze onderdelen 25%

. Schade in 2019: we betalen voor deze onderdelen 20%

. Schade in 2020: we betalen voor deze onderdelen 15%

. Schade in 2021: we betalen voor deze onderdelen 10%

. Schade in 2022 of later: we betalen voor deze onderdelen 5%

 • We geven geen vergoeding voor asbesthoudend materiaal, dakbedekking of gevelbekleding, dat niet door een verzekerde gebeurtenis is beschadigd. Ook niet voor de isolatie en constructie die daaronder zit.

Soms geldt een andere regeling.

 • De woning stond leeg of werd niet bewoond.
 • De woning werd afgebroken of was niet bewoonbaar.
 • De woning was een stacaravan.

 

Klaverblad BO 18

U heeft een garantie tegen onderverzekering volgens de ‘Aanvullende voorwaarden

schatting herbouwwaarde’. Met deze garantie verzekeren wij uw gebouw tot 150% van het verzekerde bedrag.

 

Lancyr KBE 03.2.64 D

Artikel 20.3 Vergoeding op basis van herbouwwaarde

Bij een schade waarbij sprake is van herbouw van het woonhuis, vergoedt de maatschappij op basis van herbouwwaarde. Voorwaarde is dat u binnen 12 maanden na de gebeurtenis de maatschappij op de hoogte brengt dat tot herbouw overgegaan wordt. De maatschappij keert dan onmiddellijk 50% van de schadevergoeding op basis van herbouwwaarde uit. Het overige keert de maatschappij uit na verstrekking van de originele nota’s. De totale uitkering bedraagt nooit meer dan de werkelijk bestede kosten.

Als de overheid herbouw op dezelfde plaats niet toestaat en herbouw daarom elders binnen Nederland plaatsvindt, wordt dit gelijkgesteld met herbouw op dezelfde plaats. Indien in dit geval de kelders en fundering onbeschadigd zijn gebleven, maar door de herbouw elders onbruikbaar zijn geworden, vergoedt de maatschappij ook de waarde van deze zaken. Deze vergoeding bedraagt maximaal 25.000 euro en eveneens niet meer dan de werkelijk bestede kosten.

Artikel 20.4 Vergoeding op basis van verkoopwaarde

De maatschappij vergoedt op basis van verkoopwaarde, dan wel op basis van herbouwwaarde als deze lager is, als:

1 niet voor herbouw wordt gekozen;

2 de termijn van 12 maanden is verstreken;

3 u het voornemen had het woonhuis af te breken of dit bestemd was voor afbraak of onteigening;

4 de gemeente het woonhuis onbewoonbaar of onbruikbaar had verklaard;

5 het woonhuis onbewoond was;

6 het woonhuis geheel of gedeeltelijk was gekraakt.

 

 

NH 1816 Optimaal 2311

4.3.2 Herbouwwaarde

Bij een schade waarbij sprake is van herbouw van (een deel) van het woonhuis vergoeden wij op basis van de herbouwwaarde op voorwaarde dat u ons binnen 6 maanden na de schadegebeurtenis meedeelt dat tot herbouw zal worden overgegaan. Wij keren direct na ontvangst van deze mededeling 40% van de schadevergoeding op basis van de herbouwwaarde uit als voorschot op de totale schade-uitkering. Na ontvangst van de originele bouwnota’s en zodra het totale bedrag van deze nota’s hoger is dan het al uitgekeerde voorschotbedrag zullen wij aanvullende uitkeringen doen tot maximaal het door de expert vastgestelde schadebedrag. De totale uitkering zal nooit meer bedragen dan de gemaakte kosten.

4.3.3 Verkoopwaarde

Wij vergoeden op basis van de verkoopwaarde mits deze lager is dan de herbouwwaarde als:

 • u niet kiest voor herbouw van het woonhuis;
 • de 6 maanden termijn waarin u ons meedeelt om te herbouwen

wordt overschreden;

 • het woonhuis geheel of gedeeltelijk was gekraakt;
 • het woonhuis niet permanent bewoond was.

 

NN PP 2210 – 03

 1. Geen herstel of herbouw

Wordt er niet voor herstel of herbouw gekozen, dan ontvangt u in één keer een vergoeding voor de schade. Hoe hoog die vergoeding is, leest u in hoofdstuk 4. Uw totale vergoeding bedraagt maximaal € 600.000,-.

 

Ohra OPSV1803

Wij gaan uit van de in de volgende situaties:

reparatiekosten uw woonhuis is voor een deel beschadigd en wordt hersteld.

herbouwwaarde uw woonhuis is fors beschadigd en moet (deels) worden herbouwd.

 

Termijn voor herbouw

U moet ons binnen een jaar na de gebeurtenis laten weten dat uw woonhuis wordt herbouwd. Wij betalen dan onmiddellijk vijftig procent van de schade op basis van de herbouwwaarde. Het resterende deel betalen wij nadat u ons de originele nota’s heeft gegeven. Wij betalen niet meer dan de kosten die u werkelijk heeft gemaakt. Wij kunnen schriftelijk een termijn stellen waarbinnen u moet beginnen met de herbouw van uw woonhuis en waarbinnen het herstel klaar moet zijn.

dagwaarde als het gaat om vaste terreinafscheidingen zoals schuttingen

▪ uw woonhuis wordt niet hersteld. Behalve als de verkoopwaarde hoger is dan het bedrag waarop de reparatiekosten zijn begroot. Dan vergoeden wij de reparatiekosten.

▪ u bent niet van plan uw woonhuis te herbouwen;

▪ de termijn van een jaar is verstreken waarbinnen u kunt aangeven dat uw woonhuis wordt herbouwd;

▪ u was al van plan uw woonhuis af te breken;

▪ de overheid:

▪ wilde uw woonhuis afbreken of onteigenen;

▪ had uw woonhuis al voor de gebeurtenis onbewoonbaar of onbruikbaar verklaard;

▪ uw woonhuis, of een zelfstandig deel daarvan, was gekraakt op het moment van de gebeurtenis.

 

Polisdirect thp 0715

Vergoeding

 1. U heeft zelf de keuze de schade te laten vaststellen op basis van herbouwen

(of herstellen) of niet herbouwen. Deze keuze dient u binnen 12 maanden na de gebeurtenis aan ons mede te delen. Bij het uitblijven hiervan wordt de schade vastgesteld op het laagste bedrag;

 1. Indien u ervoor kiest te herbouwen of te herstellen, dan wordt de omvang van de schade vastgesteld op het verschil tussen de herbouwwaarde van het woonhuis onmiddellijk vóór en het overgebleven gedeelte van het woonhuis ná de gebeurtenis;
 2. Indien u ervoor kiest niet te herbouwen of te herstellen, dan wordt de omvang van de schade vastgesteld op het verschil tussen de verkoopwaarde van het woonhuis onmiddellijk vóór en het overgebleven gedeelte van het woonhuis ná de gebeurtenis. De uitkering kan echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat wij in het geval

van herbouwen of herstellen aan u verschuldigd zouden zijn;

 1. Indien u ervoor kiest te herbouwen of te herstellen, dan behouden

wij ons het recht voor deze schade te vergoeden door levering in natura;

 1. Indien er sprake is van een gekraakt woonhuis, dan heeft u uitsluitend

recht op het verschil tussen de verkoopwaarde van het woonhuis onmiddellijk vóór en het overgebleven gedeelte van het woonhuis ná de gebeurtenis. De uitkering kan echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat wij in het geval van herbouwen of

herstellen aan u verschuldigd zouden zijn.

 1. Indien het woonhuis bestemd is voor sloop of afbraak dan heeft u uitsluitend recht op het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het woonhuis verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten. De uitkering kan echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat wij in het geval van herbouwen of herstellen aan u verschuldigd zouden zijn.

 

SNS WNH 1601

Welk bedrag ontvang je?

Welk bedrag we aan je betalen hangt af van je beslissing of je de woning na schade wel of niet laat herstellen of herbouwen.

Besluit je om de woning te herstellen of te herbouwen?

Dan bepalen we wat de kosten zijn voor het herstellen of herbouwen van de woning. Dit doen we meteen nadat de schade is ontstaan. We betalen voor je schade op basis van de herbouwwaarde.

Met herbouwwaarde bedoelen we: De kosten die nodig zijn om de woning te herbouwen op dezelfde plaats met dezelfde bestemming.

 Besluit je om de woning niet te herstellen of te herbouwen?

Dan bepalen we de grootte van de schade op basis van de verkoopwaarde en de herbouwwaarde van de woning. We beoordelen eerst wat de verkoopwaarde van de woning is vlak voor de schade en vlak na de schade. Het verschil tussen deze twee bedragen is wat we aan je betalen. Maar als het goedkoper is om de woning te herbouwen, dan betalen we de herbouwwaarde.

Dan bepalen we de grootte van de schade op basis van de herbouwwaarde en verkoopwaarde en betalen we je het laagste bedrag

Univé WVU -1

9.1 Vaststelling van de schade

De omvang van de schade en de hoogte van de kosten worden als volgt vastgesteld:

 1. in onderling overleg, eventueel door een door ons ingeschakelde expert;
 2. desgewenst door twee experts, één aangewezen door de verzekerde en één door ons. In dat geval dienen de experts voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde expert (arbiter) te benoemen, die in geval van gebrek aan overeenstemming binnen de grenzen van de beide taxaties een voor de partijen bindende vaststelling van de omvang van de schade dient te doen:

– alle experts hebben het recht andere personen te raadplegen;

– het rapport van de experts zal in ieder geval dienen te vermelden: de herbouwwaarde, de waarde van de restanten, de herstelkosten en, voor zover relevant, eveneens de verkoopwaarde of sloopwaarde;

 

Zekur

 1. Schadeomvang

Als schade aan het gebouw zal worden aangemerkt het verschil tussen de waarde onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van verzekeraar, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten, voor zover het gebouw naar het oordeel van de experts voor herstel vatbaar is.

 1. Herbouwen of niet herbouwen

Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het bedrag van de voortaxatie of de herbouwwaarde, mits binnen 1 jaar na de schadedatum aan verzekeraar schriftelijk wordt medegedeeld dat verzekeringnemer zal herbouwen op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming.

De verkoopwaarde zal worden aangehouden als: verzekeringnemer niet herbouwt of niet binnen 1 jaar schriftelijk mededeling doet van herbouw of wanneer reeds vóór de schade:

 1. de verzekeringnemer het voornemen had het gebouw af te breken;
 2. het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening;
 3. het gebouw door de overheidsinstantie onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard;
 4. een als zelfstandig aan te merken deel van het gebouw leegstond of al langer dan 60 dagen buiten gebruik was en het gebouw bovendien ten verkoop stond aangeboden;
 5. het gebouw geheel of gedeeltelijk gekraakt was;
 6. de verzekeringnemer het voornemen had het gebouw te verkopen; tenzij verzekeringnemer een herbouwplicht heeft. In ieder geval wordt van de herbouwwaarde uitgegaan indien deze lager is dan de verkoopwaarde.
 7. Zonneschermen, markiezen en antennes

Bij schade aan zonneschermen, markiezen en antennes zal schadevergoeding gedurende één jaar na aanschaf plaatsvinden op basis van nieuwwaarde. Daarna zal schadevergoeding plaatsvinden op basis van dagwaarde.

 

ZLM 2018

Hoe stellen wij na schade de waarde van uw woonhuis vast?

Bouwt u uw woonhuis weer op of herstelt u het woonhuis? Dan baseren wij onze schadevergoeding op de herbouwwaarde: de geschatte kosten van herbouw of herstel.

Wij gaan uit van de verkoopwaarde als u uw woonhuis niet herbouwt of herstelt.