Yarden polis afkopen of niet Gepubliceerd: 4 mei 2019

(Nieuwsbrief aan relaties Geijsel Kroon)

 

Belangrijke informatie voor Yarden polishouders

 

U heeft ongetwijfeld in de media vernomen dat er financiële problemen zijn bij de uitvaartverzekeraar Yarden. Indien u een uitvaartverzekering bij Yarden of één van haar dochterbedrijven heeft kan onderstaande informatie erg belangrijk voor u zijn.

 

In de dagbladen zijn onlangs de financiële problemen van uitvaartverzekeraar Yarden uiteengezet. In het kort komt het erop neer dat verzekeraar Yarden voor 344 miljoen euro verplichtingen aan polishouders op haar balans heeft staan en daar maar voor 26% dekking voor heeft. Een kind begrijpt dat de verzekeraar vroeg of laat haar verplichtingen gewoonweg niet kan nakomen. Er moet en er zal iets gebeuren.

Om dit op te lossen bestaan grofweg de volgende opties:

-De premies worden verhoogd

-De afgesproken vergoedingen worden verlaagd

-Yarden wordt overgenomen

-De toezichthouder Nederlandsche Bank (DNB) grijpt in

 

Als Yarden wordt overgenomen zal de overnemende partij eisen dat de balans op orde is of dat er op een andere manier wordt ingegrepen (hogere premies, lagere uitkeringen). Als de DNB ingrijpt kan dat ook vervelende gevolgen voor de polishouders hebben.

 

Maar u vraagt zich wellicht af wat u nu moet doen?

 

Vanuit Geijsel Kroon behartigen wij uw belang. Wij hebben in het verleden zelf geen Yarden verzekeringen aangeboden, maar veronderstellen wel dat een aantal van u een verzekering bij Yarden of één van haar deelnemingen heeft lopen. Helemaal niets voor u doen vinden wij in deze geen optie.

 

Vanuit onze zorgplicht naar u als relatie van Geijsel Kroon wijzen wij u op de actuele polisvoorwaarden zoals Yarden die nu op haar website heeft staan. In artikel 14 staat de afkoopregeling die momenteel (nog) geldig is.

 

Indien u bijvoorbeeld een Yarden uitvaartverzekering heeft die langer dan 26 jaar loopt heeft u recht op een afkoopwaarde van 85% van de betaalde koopsom of 70% van de in totaal betaalde premies.

 

Wij roepen u niet op uw verzekeringen bij Yarden zonder meer af te kopen, maar het is wellicht verstandig om uw Yarden uitvaartpolis er eens even bij te pakken en de voor u geldende voorwaarden te bestuderen. Op basis van de volledige informatie bent u wellicht beter in staat om de voor u juiste beslissing te nemen.

 

(Klik hier voor de deelnemingen van Yarden:)

 

Uiteraard kunt u zoals gebruikelijk altijd contact met ons opnemen.

 

Wilfred Mooij ffp

 

 

Update 29 oktober 2019:

 

Zojuist is bekend geworden dat uitvaartverzekeraar Dela zonder noemenswaardige koopsom de uitvaartverzekeraar Yarden overneemt. Dela zal het eigen vermogen van Yarden met een aanzienlijk bedrag versterken waarmee de belangen van de polishouders van Yarden veilig lijken te zijn gesteld, Eind goed, al goed.