Is aansprakelijkheid fietskoeriers verzekerd ?

Onbezorgd bezorgen tienduizenden studenten miljoenen maaltijden en pakketjes, steeds vaker op een elektrische fiets. Hebben zij een  aansprakelijkheidsverzekering nodig?

E-bikes tot 25 km/u hebben geen verzekeringsplicht maar zijn volgens aansprakelijkheidsverzekeraars wel motorrijtuigen en als zodanig uitgesloten van de dekking op de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven  (avb) en ook op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (avp). En toch zijn ze soms wel verzekerd.

 

Studentenbaantje wel verzekerd

 

Op de betere particuliere aansprakelijkheidsverzekering (avp) is het studentenbaantje van kinderen wel verzekerd, terwijl de dekking normaal gesproken uitsluitend voor privé gedragingen geldt.

 

AVP polisvoorwaarden:

‘U bent verzekerd voor schade die uw inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen veroorzaken:

– tijdens vakantiewerk of bijbaan in Nederland;

– tijdens het lopen van stage of volgen van dagonderwijs in de wereld exclusief de

Verenigde Staten van Amerika of Canada.’

 

Motorrijtuigen niet verzekerd, maar e-bikes wel

 

Maar alle aansprakelijkheidsverzekeraars, zowel particulier als zakelijk, sluiten standaard schade door of met motorrijtuigen van de dekking uit. En op die uitsluiting kunnen zij dan weer een zogenaamde insluiting doen (welkom bij de kleine lettertjes). En bij de betere aansprakelijkheidsverzekering zoals hieronder worden dan elektrische fietsen toch verzekerd.

 

AVP polisvoorwaarden: 

‘U bent verzekerd voor:

– schade die ontstaat met of door fietsen met elektrische trapondersteuning (elektrische fietsen/elobike), waarvan de trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur ondersteunt. Met motorrijtuig bedoelen wij alle motorrijtuigen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).

 

 

Met een eenvoudige handeling verander je een e-bike in een zogenaamde Speed-pedelec omdat deze ‘fiets’ dan ook bij een snelheid hoger dan 25 kilometer per uur trapondersteuning heeft, waarmee de helm- en verzekeringsplicht een feit is. Overigens is dan bij die bromfietsverzekering vermoedelijk het tegen betaling vervoeren van personen- of goederen uitgesloten van de dekking, maar dat terzijde.’

 

Na die paar klikjes is de fiets een Speed-pedelec en vanaf dat moment op de aansprakelijkheidsverzekering expliciet uitgesloten van de dekking. En juist daarom hoeft geen enkele verzekerde bij een schade een coulancehalve uitkering te verwachten van de verzekeraar.

 

Wat verzekert de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (avb)?

 

Alle avb’s sluiten standaard schade door of met motorrijtuigen uit. Maar toch……….

 

De betere aansprakelijkheidsverzekering voor MKB en bedrijven sluiten dan toch soms weer (subsidiair) aansprakelijkheidsdekking in bij ondergeschikten die met hun eigen motorrijtuig activiteiten voor de betreffende onderneming verrichten.

 

 

AVB polisvoorwaarden: 

‘In de volgende situaties is uw aansprakelijkheid wel verzekerd:

  1. Motorrijtuigen in gebruik bij (niet-) ondergeschikten

– U bent als werkgever of opdrachtgever niet de eigenaar of houder van het motorrijtuig waarmee of waardoor schade wordt veroorzaakt; en

– dit motorrijtuig wordt gebruikt bij het verrichten van activiteiten voor uw organisatie door een ondergeschikte of een niet-ondergeschikte, van wie u de werkgever of opdrachtgever bent.

Maar, uw aansprakelijkheid voor schade van de bestuurder van het motorrijtuig is in zo’n geval niet verzekerd.’

Voor alle duidelijkheid. Aansprakelijkheid is altijd naar ‘buiten’ toe. Je kunt jezelf niet aansprakelijk stellen. Dus de bestuurder van een motorrijtuig kan aansprakelijk zijn voor schade aan het motorrijtuig (als dat niet zijn eigendom is), schade aan de passagiers (behalve zichzelf) en/of schade aan derden zoals andere weggebruikers of de vangrail etc.

 

 

Conclusie

 

Verander een e-bike niet in een Speed-pedelec. Het lijkt zo slim, maar de consequenties kunnen enorm zijn. Laat je verzekeringen door een van de vele vakbekwame verzekeringsadviseurs ook op dit punt checken. Breng ze op de hoogte van je persoonlijke omstandigheden en zorg voor een passende aansprakelijkheidsverzekering. In dit schrijven heb ik slechts aandacht besteed aan het aansprakelijkheidsrisico en niet aan de vergoeding van het letsel wat een fietskoerier kan oplopen tijdens zijn bijbaantje. Fingers crossed.

 

Wilfred Mooij

 

Wat verzekert een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering?